1.
Leonte L univ. dr. L-S. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ESENȚIALE ALE OMULUI IZVORĂSC DIN ATRIBUTELE PRIMITE DE LA DUMNEZEU PRIN CREAȚIE. JFC [Internet]. 2022Jun.15 [cited 2022Aug.10];9(3):369-83. Available from: https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=322