Leonte, L. univ. dr. L.-S. “DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ESENȚIALE ALE OMULUI IZVORĂSC DIN ATRIBUTELE PRIMITE DE LA DUMNEZEU PRIN CREAȚIE”. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), Vol. 9, no. 3, June 2022, pp. 369-83, doi:10.5281/zenodo.6574195.