Vanca, Pr. prof. univ. dr. habil. Dumitru A. 2022. “UNITATEA LITURGICĂ – PREMISĂ A UNITĂȚII NAȚIONALE”. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință) 6 (1), 112-25. https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=443.