Leonte, Lect. univ. dr. Luca-Samuel. 2022. “DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ESENȚIALE ALE OMULUI IZVORĂSC DIN ATRIBUTELE PRIMITE DE LA DUMNEZEU PRIN CREAȚIE”. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință) 9 (3), 369-83. https://doi.org/10.5281/zenodo.6574195.