Terinte, C. univ. dr. C.-F. (2022). SFÂNTUL APOSTOL PAVEL ȘI SUPUNEREA FAȚĂ DE PUTEREA SECULARĂ. SCURTĂ ISTORIE A INTERPRETĂRII TEXTULUI DIN ROMANI 13:1-7. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 6(1), 55-83. Retrieved from https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=440