(1)
Leonte, L. univ. dr. L.-S. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ESENȚIALE ALE OMULUI IZVORĂSC DIN ATRIBUTELE PRIMITE DE LA DUMNEZEU PRIN CREAȚIE. JFC 2022, 9, 369-383.