COMPONENTELE ESENȚIALE ALE LIBERTĂȚII DE CONȘTIINȚĂ ȘI ALE LIBERTĂȚII RELIGIOASE ÎN FEDERAȚIA RUSĂ PRIN PRISMA CONVENȚIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

  • Lect. Fortuna Vadim Universitatea DIVITIA GRATIAE, Chișinău, Republica Moldova
Keywords: conscience, religious freedom, missionary activity

Abstract

Essential Components of Freedom of Conscience and Religious Freedom in the Russian Federation in the Light of the European Convention on Human Rights

The right to freedom of conscience and religious freedom are intended to defend and guarantee perhaps the most private and deepest values of a person. This article describes the components of these rights from the perspective of the  European Convention on Human Rights, in the context of the „Yarovaya law” or „Yarovaya package” and its effects on missionary activity in Russian society. In society and public space, religious freedom includes the act of preaching, proselytizing and  spreading the faith, otherwise the freedom of conscience and religion would be meaningless.

References

Biblia, Noua Traducere Românească, 2016.

Centrul de informații și analitice „SOVA”, Xenofobia, libertatea de conștiință și antiextremismul în Rusia în 2019, Moscova, 2020.

Constituția Federației Ruse, în vigoare de la 25 decembrie 1993.

Conceptul de activitate misionară a Bisericii Ortodoxe Rus, din 27 martie 2007.

Consiliul Europei, Ghid privind art. 9 din Convenția europeană a drepturilor omului. Libertatea de gândire, de conștiință și de religie, 2019.

Council of Europe/European Court of Human Rights, Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life, home and correspondence, 2020.

Consiliul Europei, Protecţia dreptului la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie în baza Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, Strasbourg, 2012.

Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 04 septembrie 1950.

Hotărârea Curții Europene în cauza Cauza Eweida și alții împotriva Regatului Unit, nr. 48420/10 din 27 mai 2013.

Hotărârea Curții Europene în cauza Kokkinakis împotriva Greciei, nr. 14307/88 din 25 mai 1993.

Hotărârea Curții Europene în cauza Cauza Mitropolia Basarabiei și alții împotriva Moldovei, nr. 45701/99 din 13 decembrie 2001.

Hotărârea Curții Europene în cauza Cauza S.A.S. împotriva Franței, nr. 43835/11 din 01 iulie 2014.

Hotărârea Curții Europene în cauza Cauza Siebenhaar împotriva Germaniei, nr. 18136/02 din 03 februarie 2011.

Legea Federației Ruse „Cu privire la modificarea în Legea federală „privind combaterea terorismului „ și al anumitor acte legislative ale Federației Ruse în ceea ce privește instituirea unor măsuri suplimentare pentru combaterea terorismului și asigurarea siguranței publice” № 374- FZ, din 06 iulie 2016.

The Faith of Evangelical Baptist Christians, Published in the journal „Bratsk Vestnik” nr. 2, 1992.

CÂRLESCU, Claudiu, “Libertatea religioasă. Perspectivă creștină generală, biblică și teologică. Tensiunea dintre constrângerea externă și independența internă”, Jurnalul Libertății de Conștiință, 2017, nr. 1, pp. 188-200.

COLDA, Teodor-Ioan, “Proselytism and other ‘isms’ in the Context of Social Security in Present Day Romania”, Jurnalul Libertății de Conștiință, 2016, vol. 4, pp. 15-29.

LUNCHIN, Roman, Nicio religie, nicio problemă? Rusia ca teritoriu fără predicare, 08 iulie 2016.

ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Libertatea religioasă – temelie a demnităţii umane”, în Daniela Ioana Bordeianu, Erika Androne, Nelu Burcea, Manual pentru liderul Departamentului de Libertate religioasă, Casa de editură “Viaţă şi Sănătate”, Bucureşti, 2013, pp. 210-215.

ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Religious liberty – a natural human right”, în Jurnalul Libertății de Conștiință, Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2015, pp.595-608.

ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Key aspects of the Freedom of Conscience”, în Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment ( Journal for Freedom of Conscience), Ioan-Gheorghe Rotaru, Dragoș Mușat (eds.), Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2016, pp.30-37.

Published
2022-04-27
How to Cite
Vadim, L. F. (2022). COMPONENTELE ESENȚIALE ALE LIBERTĂȚII DE CONȘTIINȚĂ ȘI ALE LIBERTĂȚII RELIGIOASE ÎN FEDERAȚIA RUSĂ PRIN PRISMA CONVENȚIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 8(2), 328-348. https://doi.org/10.5281/6354124