„LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ”, UN DREPT PRIMORDIAL AL OMULUI. PRECIZĂRI ȘI CORECTIVE PRIVIND CONȚINUTUL ȘI STATUTUL EI JURIDIC

  • Prof. univ.dr. Nicolae V. Dură Universitatea Ovidius din Constanța
Keywords: natural Law, legal doctrine, religious and humanistic values, the main international instruments

Abstract

"Freedom of Conscience", A Primordial Human Right. Clarifications and Corrections Regarding Its Content and Legal Status

In the Romanian juridical literature, there is professed an erroneous idea according to which the freedom of conscience is not more than a „civil and political right”, and that this liberty would have a "complex" content, and as such it would encompass in its wider sphere both the freedom of thought and opinion (of expression), and the religious freedom. However, this erroneous idea is not aware of the "jus naturale" (natural law) and "jus gentium" (international law) doctrines, which attests that its adepts remained dependent on a outdated legal doctrine, shaped in accordance with the philosophical and political thinking of the French Revolution (1789) and of the Bolshevik Revolution (1917). Hence, the obvious need to make some clarifications and corrections both in the spirit of the norms of the main international instruments, which have the force of "jus cogens", and in that of the religious and humanistic values of Europe, which influenced in fact even the evolutionary process of the European legal culture.

References

American Convention on Human Rights https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm

Andreescu, M. (2016) Principii și valori constituționale, Ed. Universul Juridic, București.

Constituţia României revizuită. Comentarii şi explicaţii (2004), Ed. All Beck, Bucureşti.

Constituția României. Comentariu pe articole (2008), Ed. C.H. Beck, București.

Curs de drept constituțional (https://dreptmd.wordpress.com/cursuriuniversitare/drept-constitutional/capitolul-17-clasificarea-drepturilorsi-libertatilor-fundamentale-ale-omului/).

Curtea Constituțională. Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014, apud http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/164914

Declarația cu privire la eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare bazate pe religie sau credință, Art. 6 (Proclamată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin Rezoluția 36/55 din 25 noiembrie 1981) (http://www.altera.adatbank.transindex.ro/?cid=71).

Djuvara, N. (1999) Teoria generală a dreptului, Ed. All Beck, București.

Dură, N. V. (1981) Legislaţia canonică a Sinodului II ecumenic şi importanţa sa pentru organizarea şi disciplina Bisericii: Glasul Bisericii, XL, 6-8, 630-671.

Dură, N. V. (1982) Biserica creştină în primele patru secole. Organizarea şi bazele ei canonice: Ortodoxia, XXXIV, 3, 451-469.

Dură, N. V. (1986) Sfânta Scriptură şi creştinii din primele veacuri: Îndrumător bisericesc, 7, 5-16.

Dură, N. V. (1988) Biblia de la Bucureşti (1688). 300 de ani de la prima tipărire integrală a Bibliei în versiunea românească: Studii Teologice, XL, 6, 9-30.

Dură, N. V. (1988) Trei secole de la apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688). Monument remarcabil de limbă literară română: Mitropolia Banatului, XXXVIII, 3, 21-39.

Dură, N. V. (2004) Ideea de Drept. „Dreptul”, „Dreptatea” şi „Morala”: Analele Universităţii Ovidius. Seria: Drept şi Ştiinţe Administrative, I, 15-46.

Dură, N. V. (2005) Valorile religios-creştine şi „moştenirea culturală, religioasă şi umanistă a Europei”. „Laicitate” şi „libertate religioasă”: „Modernitate, postmodernitate şi religie”, Ed. Vasiliana ‚98, Iaşi, 19-35.

Dură, N. V. (2006) “Privilegii” şi „discriminări” în politica religioasă a unor State ale Uniunii Europene: Biserica Ortodoxă Română, 1-3, 491-510.

Dură, N. V. (2006) Dreptul la demnitate umană (dignitas humana) şi la libertate religioasă. De la “Jus naturale” la “Jus cogens”: Analele Universităţii Ovidius. Seria: Drept şi Ştiinţe Administrative, 1, 86-128.

Dură, N. V. (2006) Drepturile şi libertăţile omului în gândirea juridică europeană. De la „Justiniani Institutiones” la „Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa”: Analele Universităţii Ovidius. Seria: Drept şi Ştiinţe Administrative, 1, 129-151.

Dură, N. V. (2007) Relaţiile Stat-Culte religioase în U.E. „Privilegii” şi „discriminări” în politica „religioasă” a unor State membre ale Uniunii Europene: Analele Universităţii Ovidius. Seria: Drept şi Ştiinţe Administrative, 1, 20-34.

Dură, N. V. (2009) Le sacré et les fêtes religieuses: Dionysiana, III, 1, 9-18.

Dură, N. V. (2010) Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al Cultelor religioase din România: Biserica Ortodoxă şi Drepturile omului: Paradigme, fundamente, implicaţii, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 290-311.

Dură, N. V. (2010) Proselytism and the Right to Change Religion: The Romanian Debate: Law and Religion in the 21st Century. Relations between States and Religious Communities, ed. by S. Ferrari and R. Cristofori, Ashgate Publishing Limited, England, 279-290.

Dură, N. V. (2012) Religious Freedom in Romania: Theologia Pontica, V, 3-4, 9-24.

Dură, N. V. (2013) Loi morale, naturelle, source du Droit naturel et de la Morale chrétienne : La morale au crible des religions (Studia Arabica XXI), coord. M. Th. Urvoy, Éditions de Paris, 213-233.

Dură, N. V. (2015) From “Proti Philosophia” to Nietzsche’ thinking. Some considerations as philosophical knowledge is concerned: Philosophical-Theological Review, 5, 9-25.

Dură, N. V. (2015) The Right and its Nature in the Perception of the Roman Jurisprudence and of the Great Religions of the Antiquity: Rethinking Social Action. Core Values, coord. A. Sandu et all., Medimond, 517-524.

Dură, N. V. (2015) The Right to Freedom of Religion during of Emperors Cyrus „the Great” (559-529 BC) and Alexander „the Great” (336-323 BC): Studii filosofice, I, 2, 231-242.

Dură, N. V. (2016) From the Church Autonomy of the Archbishop Andrei Şaguna, to the Autonomy of the Religious Denominations in the Romanian State. Ecclesiological-Canonical Considerations: Ecumeny and Law, 4, 235-256.

Dură, N. V. (2016) The Patrimonial Right of the Religious Cults: “The current Statutes for the organisation and functioning of the Romanian Orthodox Church. Tradition and Innovation”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 67-86.

Dură, N. V. (2017) Teologia icoanelor în lumina tradiţiei dogmatice şi canonice ortodoxe: Ortodoxia, VII, 2, 66-99.

Dură, N. V. (2017) The Right to the “Freedom of Conscience”, Legal Basis for the Educational and Missionary Activity of Religious Denominations: Ecumeny and Law, 5, 147-170.

Dură, N. V. (2019) „Jus” (Law) and „Justitia” ( Justice) in the Roman legal experts’ perception. Reflections and evaluations: Logos Universality Mentality Education Novelty: Law, 7, 2, 45-56.

Dură, N. V. (2019) About “Justitia” (Righteousness) and “Aequitas” (Equity). The contribution of Lactantius († 325) in the specifying of the content of the two constituent elements of the “Jus”: Annales canonici, 15, 2, 9-38.

Dură, N. V. (2019) About the Freedom of Religion and the Laicity. Some Considerations on the Juridical and Philosophical Doctrine: Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 13, 4, 156-164.

Dură, N. V. (2019) Despre libertatea religioasă și regimul ei juridic. Consideraţii şi evaluări: Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică, 2 (36), 25-31.

Dură, N. V., Mititelu, C. (2012) Human rights and their universality. From the rights of the „individual” and of the „citizen” to „human” rights: “Exploration, Education and Progress in the third Millennium”, Galati University Press, Galaţi, I, 4, 103-127.

Dură, N. V., Mititelu, C. (2014) The Freedom of Religion and the Right to Religious Freedom: Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, I, 831-838.

Dură, N. V., Mititelu, C. (2014) The State and the Church in IV-VI Centuries. The Roman Emperor and the Christian Religion: Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, I, 923-930.

Dură, N. V., Mititelu, C. (2015) The human fundamental rights and liberties in the Text of some Declarations of the Council of Europe: „Exploration, Education and Progress in the Third Millennium”, Ed. ProUniversitaria, Bucureşti, I, 5, 7-22.

Ferrari, S., Ibán, I. (1997) Diritto e religion in Europa occidentale, Società editrice il Mulino, Milano.

Ionescu, C. (2008) Tratatul de Drept constituțional contemporan, Ed. C.H. Beck, București.

Ionescu, C., Dumitrescu, C. A. (2017) Constituția României. Comentarii și explicații, Ed. C.H. Beck, București.

Kvesitadze, G., Dură, N. V. (2017) The Roots of the Georgian and Romanian Science and Culture, Ed. Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Bucureşti.

Mircea, I. (1995) Dicţionar al Noului Testament, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti.

Mititelu, C. (2010) Legea nr. 489/2006 şi relaţiile dintre Stat şi Biserică: The 1th Global Conference on RO-RUS-NIPPONICA, I, Ed. Universitaria, Craiova, 36-43.

Mititelu, C. (2013) Europe and the Constitutionalization Process of EU Member States: “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series Volume XIII, 2, 122-127.

Mititelu, C. (2013) Procesul de globalizare şi impactul său asupra Bisericii: Misiune, Spiritualitate şi Cultură, Simpozion internaţional „Globalizare, religie şi educaţie”, Ed. Valahia University Press, Târgovişte, 275-284.

Mititelu, C. (2014) The Byzantine Law and its Reception in the Romanian Principalities: Philosophical-Theological Review, 4, 33-43.

Mititelu, C. (2014), „Corpus Juris Civilis” and „Corpus Juris Canonici”. Legal and Canonical Considerations: Teologia, 4 (61), 127-137.

Mititelu, C. (2016) The Autonomy of Religious Denominations in Romania: Ecumeny and Law, 4, 275-296.

Mititelu, C. (2016) The legislation of emperor Justinian (527-565) and its reception in the Carpathian-Danubian-Pontic space: Analecta Cracoviensia, 48, 383-397.

Mititelu, C. (2016) The Status of Organization and Functioning of the Romanian Orthodox Church. Ecclesiological and canonical-juridical considerations: “The current Statutes for the organisation and functioning of the Romanian Orthodox Church. Tradition and Innovation”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 144-166.

Mititelu, C. (2017) The “Globalization Era” and the Right of the Church to Preach the Gospel to All Peoples. Canonical-Juridical Considerations and Assessments: Ecumeny and Law, 5,127-146.

Mititelu, C. (2018) About the Ecumenical Directory of 1993. An Orthodox Perspective: Ecumeny and Law, 6, 45-64.

Mititelu, C. (2018) Dacian-Roman Cultural Personalities from Scythia Minor (4th-6th Centuries) and their Contribution to the Affirmation and Promotion of a Humanistic-Christian Culture at European Level: New Approaches in Social and Humanistic Sciences, 2018, Iasi & London, ed. V. Manolachi, et all., 316-331.

Mititelu, C. (2018) The Christian Emperors of „Old Rome” and „New Rome”- „Defensores et Protectores Ecclesiae” (Defenders and Protectors of the Church): Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences,12, 4, 202-211.

Mititelu, C. (2019) Emperor Justinian’s “Constitutions” on the Legal Protection of the Mother and Children: Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 13, 4, 165-175.

Mititelu, C. (2019) Emperor Justinian’s Novel 74 and its Importance for European Marriage Law: Teologia, 4 (81), 26-37.

Rousseau, J. J. (2017) Despre contractul social sau Principiile dreptului politic, trad. L. Pricop, Ed. Cartex, Bucureşti.

Toader, T., Safta, M. (2015) Constituţia României, Ed. Hamangiu, Bucureşti.

Published
2022-03-03
How to Cite
Dură, P. univ.dr. N. V. (2022). „LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ”, UN DREPT PRIMORDIAL AL OMULUI. PRECIZĂRI ȘI CORECTIVE PRIVIND CONȚINUTUL ȘI STATUTUL EI JURIDIC. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 8(2), 27-53. https://doi.org/10.5281/zenodo.6345253