DEMOCRACY AND THE RIGHT TO OWN PROPERTY

  • Ligia-Roxana Rotaru, Legal counselor TCM Nord, Baia Mare, Romania
Keywords: democracy, fundamental rights and freedoms, right to own property, sales contract, inheritance

Abstract

A democratic State is the one that seeks to respect human rights and fundamental freedoms. These rights are divided into several main categories, as follows: fundamental rights, social, economic and cultural right, exclusively political rights, social and political rights and guarantees. The right to own property falls into the category of social,  economic and cultural rights. In a democratic society, it is a rights sine qua non. Ownership may be acquired or disposed through contracts (sales contracts), unilateral juridical acts (testaments, accepting and offer), and other instruments we have dealt with extensively in this study.

References

• Alexandresco, D., Principiile dreptului civil român, vol III, Tipografia Curții Regale, București, 1926.

• Boroi, Gabriel; Anghelescu, Carla Alexandra; Nazat, Bogdan, Curs de drept civil. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2012.

• Boroi, Gabriel; Anghelescu, C. Alexandra; Nazat, Bogdan, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu, București, 2013.

• Mazilu, Dumitru, Drepturile omului. Concept, exigențe și realități contemporane, Editura Lumina Lex, București, 2000.

•• Noul Cod Civil, Editura Universul Juridic, București, 2015.

• Stanciulescu, Liviu, Curs de drept civil. Succesiuni, Editura Hamangiu, București, 2012.

• Stanciulescu, Liviu, Curs de drept civil. Contracte, Editura Hamangiu, București, 2012.

• Zlătescu, Irina Moroianu; Marinache, Emil; Șerbănescu Rodica (coord.), Principalele instrumente internaționale privind drepturile omului la care România este parte, vol. I. Instrumente universale, ediția a opta revizuită și adăugită, Editura I.R.D.O., București, 2006.

https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-constitutional/capitolul-17-clasificarea-drepturilor-si-libertatilor-fundamentale-ale-omului/; retrieved on 25.10.2018.

https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-constitutional/capitolul-17-clasificarea-drepturilor-si-libertatilor-fundamentale-ale-omului/ retrieved on 02.10.2018.

• Ana Budeanu, Totul despre Drepturile Omului foarte scurtă introducere, https://adevarul.ro/international/foreign-policy/totuldespre-drepturile-omului-foarte-scurta-introducere-1_5346e9880d133766a8ac6e34/index.html, retrieved on 25.10.2018.

http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/declaratia-universala-a-drepturilor-omului.php accesed in 02.10.2018.

http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/declaratia-universala-a-drepturilor-omului.php retrieved on 02.10.2018.

Published
2023-06-14
How to Cite
Rotaru, Legal counselor, L.-R. (2023). DEMOCRACY AND THE RIGHT TO OWN PROPERTY. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 6(2), 443-453. Retrieved from https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=649