CULTURA COMUNITĂȚII ECLESIALE CA FACTOR AL DEZVOLTĂRII RELAȚIILOR ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

  • Conf. univ. dr. Samuiel Bâlc Institutul Teologic Baptist din București
Keywords: culture, community, development, relations, communication, society

Abstract

The Culture of the Ecclesial Community as a Factor in the Development of Relationships in Contemporary Society

Culture represents alongside communication an essential element for the optimal functioning of a community, regardless of its nature and size. It is known that the exchange of messages contributes to the harmonization of knowledge, skills and  actions. The cultural baggage of a person determines its relation to the realities with which it interacts. The lack of sufficient information leads to the misinterpretation of transmitted messages and gestures that accompany these messages, which  prevents the development of relationships within a community. The culture of the ecclesial community determines common perceptions, representations and actions, while regulating the relationships between members and the  environment in which they live. Culture makes it possible to integrate individuals into a community and adapt them to other cultural systems. Through culture, man thus surpasses his living environment and makes sense of his life, which  contributes to the development of relations within a community, which isalso emphasized in this article. 

References

• Abric, Jean-Claude, Psihologia comunicării. Teorii și metode, Edit. Polirom, Iași, 2002.

• Bălănean, Radu, „Studiu privind distorsiunile de comunicare și implicații în percepția populației asupra psihologului și psihoterapiei în mediul multietnic și multicultural”, în Comunicarea dintr-o perspectivă multidisciplinară, Mihai Ardelean, Dorin Suciu, University Press, Târgu Mureș, 2007.

• Blaga, Lucian, Echivalența culturilor, în vol. Ceasornicul de nisip, Cluj Napoca, Edit. Dacia, 1973.

• Blaga, Lucian, Trilogia valorilor, în Opere, vol.10, Edit. Minerva, București, 1987.

• Boncu, S.,Psihologia influenței sociale, Edit. Polirom, Iași, 2002.

• Bondrea, Aurelian, Sociologia culturii, Edit. Fundației România de mâine, București, 1993.

• Chiriacescu, Adriana, Comunicare interumană Comunicare în afaceri Negociere, Editura ASE, București, 2003.

• Drîmba, Ovidiu, Istoria culturii și civilizației, vol.1, Edit. Vestala și Saeculum I.O., București, 2001.

• Eliade, Mircea, De la Zamolxis la Genghis-Han, București, Edit. Științifică și Enciclopedică, 1980.

• Eliade, Mircea, Istoria credințelor și ideilor religioase, vol.1, București, Edit. Științifică și Enciclopedică, 1981.

• Gavreliuc, Alin, Psihologie interculturală, Repere teoretice și diagnoze românești, Edit. Polirom, Iași, 2011.

• Georgiu, Grigore, Națiune, Cultură, Identitate, Edit. Diogene, București, 1997.

• Heisenberg, Werner, Pași peste graniță, Edit. Politică, București, 1977.

• Hofstede, Geert, Interkulturelle Zusammenarbeit, Kulturen – Organisationen – Management, Wiesbaden: Gabler, 1993.

• Mcquail, D.,Comunicarea, Edit. Institutul European, Iași, 1999.

• Moles, Abraham, Sociodinamica culturii, Edit. Științifică, București, 1974.

• Morin, Edgar, Le paradigme perdu: la nature humanine, Paris, Seuil, 1973.

• Neculau, A., Manual de psihologie socială, Edit. Polirom, Iași, 2003.

• Peretti A., Legrard J.A., J. Boniface, Tehnici de comunicare, Edit. Polirom, Iași, 2007.

• Popa, Octavian Cosmin, în Comunicarea dintr-o perspectivă multidisciplinară, Coordonatori Mihai Ardelean, Dorin Suciu, University Press, Târgu Mureș, 2007.

• Sapir, Edward, Anthropologie, Editions de Minuit, Paris, 1967.

• Tănase, Alexandru, Cultură și civilizație, Editura Politică, București, 1977.

• Tylor, B. Edward, Cultura primitive, apud Pierre Bonte, Michel Izard, Dicționar de etnologie și antropologie, Edit. Polirom, Iași, 1999.

• Zamfir, Cătălin & Stănescu, Simona, Enciclopedia dezvoltării sociale, Editura Polirom, Iași, 2007.

• Zarate, Genevieve, Enseigner une culture etrangere. Recherches/Applications, Hachette, Paris, 1986.

Published
2022-08-04
How to Cite
Bâlc, C. univ. dr. S. (2022). CULTURA COMUNITĂȚII ECLESIALE CA FACTOR AL DEZVOLTĂRII RELAȚIILOR ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 6(1), 170-182. Retrieved from https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=446