INTERESUL NAȚIONAL – PREMISĂ SAU PRETEXT AL DISCRIMINĂRII RELIGIOASE?

  • Prof. univ. dr. Dan Constantinescu Universitatea Adventus din Cernica
Keywords: national interest, religious discrimination, state, diversity, individual freedoms

Abstract

National Interest - Premise or Pretext of Religious Discrimination?

The aim of the present paper is to analysethe discriminatory potential of the national interest notion, both from a historical perspective and starting with its defining landmarks. It is important to underline that the concept in itself does not  generate the premises for religious discrimination, rather its faulty operationalization by its main interest bearer – the state, by which the transposition in practice of the political interests are accomplished. Finally, the Biblical precepts regarding the approach  of the parameters that compose the national interest and the relation between the individual and the state are analysed in the context of the freedom of conscience. 

References

• Aldea, T. Povestea smochinului, București: Editura Academiei Române, 2006.

• Burchill, S. și Andrew Linklater, Theories of international relations. New-York: Columbia University Press, 1996.

• Cairns, E. E. Creștinismul de-a lungul secolelor. O istorie a Bisericii creștine, Oradea: Cartea Creștină, 1992.

• Comentarii biblice, https://mybible.ro/vdc/daniel/6/comentariu

• Constantinescu, D. „Aspecte privind discriminarea religioasă indirectă în sistemul educațional”, Jurnalul Libertății de Conștiință, Les Arcs: IARSIC, 2015.

• Cristea, R.-C. „Contexte și diferenţe în compararea regulii majorităţii simple cu regula majorităţii absolute”, Sfera Politicii Vol. XIX nr. 5(159), mai 2011.

• Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 de septembrie 1948, http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/declaratiauniversala-a-drepturilor-omului.php.

• Dobrincu, D. „Legea cultelor: text, subtext și context”, Revista 22, Anul XV (880) 19 - 25 ianuarie 2007.

• Drăganu, T. Drept constituțional și instituții politice, Vol. 1, București: Editura Lumina Lex, 1998.

• Fitzai, C.-G. Mișcarea adventistă de ziua a șaptea din România, Șelimbăr: Clever Books Publishing, 2009.

• Griffiths, M. Relaţii internaţionale: şcoli, curente, gânditori. Bucureşti: Ziua, 2003.

• Hill, J. Ghid al istoriei creștinismului. Trad. A. Năbădan. Oradea: Casa Cărții, 2008.

• Ispas, D. Toleranța determinată de solidaritate în Țările de Jos, http://www.e-antropolog.ro/2013/09/toleranta-determinata-de-solidaritate-in-tarile-de-jos-2/.

• Juc, V. Fundamentarea şi evoluţia conceptului interes naţional, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Fundamentarea%20si%20

evolutia%20conceptului%20de%20interes%20national_0.pdf.

• Legea privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, nr.489/2006, publicată în M. Of. Partea I, nr. 11/8.01.2007.

• Mândru, B. Relații internaționale – Ce reprezintă interesul național, https://bogdanmandru.wordpress.com/relatii-internationale-cereprezinta-interesul-national/.

• Modelski, G. Theory of Foreign Policy. London, 1962.

• Modoran, Gh. Biserica prin pustiul roșu. Rezistență și compromis în adventismul din România în perioada comunistă (1944-1965), vol. I, Pantelimon: Viață și Sănătate, 2013.

• Morgenthau, H. J. Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace. Iaşi: Polirom, 2007.

• Nicolenco, A. „Interesul național/statal – factor determinant al politicii externe”, Plus, Revistă științifico-practică, nr. 2/2013.

• Pearson, F. S. și J. Martin Rochester, International Relations. New-York: Columbia University Press, 1988.

• Texte de lozinci în 1989, Arhivele Naţionale, Fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dos. nr. 12/1989.

• Tudor, G. „Un savant neînfricat și erezia lui fatală”, Revista Magazin, 24 iunie 2009.

Published
2022-08-04
How to Cite
Constantinescu, P. univ. dr. D. (2022). INTERESUL NAȚIONAL – PREMISĂ SAU PRETEXT AL DISCRIMINĂRII RELIGIOASE?. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 6(1), 100-111. Retrieved from https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=442