CONSIDERAȚII ASUPRA PROBLEMEI RĂULUI IDEOLOGIC DIN PERSPECTIVA IMAGINARULUI LITERAR

  • Dr. Constantin Ivanov Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației Culturii și Cercetării, Chișinău
Keywords: imaginary, expression of evil, ideology, representation, identity

Abstract

Considerations on the problem of ideological evil from the perspective of the literary imaginary.

This article analyzes from the perspective of the literary imaginary the paradigms and mechanisms of triggering ideological evil. In principle, ideological evil is of a moral nature and largely aims at implementing a utopian ideal, which by imposing  a model of good can suppress free will. In such a case, we have been able to establish the appropriate framework for the manifestation of evil in societies that commit an act of extermination of human freedom and reduce the individual to a  simple entity in the machinery called society in the name of a common good, ie a good imposed by mechanisms (constraints) political. Absolutely avoiding an exegetical deepening of literary creations, we managed to frame the analysis of the  problem of evil within a general framework, which allowed us to establish the principles of functioning of a totalitarian society, which can change freedom and human consciousness, by abusively and uniformly imposing a foreign identity on the cultural matrix  of the individual.

References

• Berdiaev, Nikolai, Încercare de metafizică eshatologică (Act creator și obiectivare), trad. de Stelian Lăcătuș, postfață de Gheorghe Vlăduțescu, București, Editura Paideia, 2016.

• Berdiaev, Nikolai, Sensul istoriei, trad. de Radu Părpuță, Iași, Editura Polirom, 2013.

• Culianu, Ioan Petru, Hesperus, prefață de Mircea Eliade, Iași, Editura Polirom, ediția a IV-a, 2019.

• Duquesne, Jacques, Diavolul, trad. din franceză de Emanoil Marcu, București, Editura Humanitas, 2014.

• Huxley, Aldous, Minunata lume nouă, trad. și note de Susana și Andrei Bantaș, Iași, Editura Polirom, 2011.

• Judt, Tony, The Longest Road to Hell, Apud. Vladimir Tișmăneanu. Diavolul în istorie. Comunism, fascism și câteva lecții ale secolului XX, trad. din limba engleză și indice de Marius Stan, București, Editura Humanitas, 2013.

• Orwell, George, O mie nouă sute optzeci și patru, trad. din limba engleză de Mihaela Gafița, Iași, Editura Polirom, 2012.

• Pareyson, Luigi, Ontologia Libertății. Răul și suferința, trad. de Ștefan Mincu, Constanța, Editura Pontica, 2005.

• Pareyson, Luigi, Ontologia Libertății. Răul și suferința, trad. de Ștefan Mincu, Editura Pontica, Constanța, 2005.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, Om-Demnitate-Libertate, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.

• Tișmăneanu, Vladimir, Diavolul în istorie. Comunism, fascism și câteva lecții ale secolului XX, trad. din limba engleză și indice de Marius Stan, București, Editura Humanitas, 2013.

• Zamiatin, Evgheni, Noi, trad. din limba rusă de Inna Cristea, Iași, Editura Polirom, 2014.

Published
2022-06-14
How to Cite
Ivanov, D. C. (2022). CONSIDERAȚII ASUPRA PROBLEMEI RĂULUI IDEOLOGIC DIN PERSPECTIVA IMAGINARULUI LITERAR. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 9(3), 292-301. https://doi.org/10.5281/zenodo.6574165