PRESTIGIUL PERSONALITĂȚII – VALOARE FUNDAMENTALĂ A OMENIRII ÎNTR-UN STAT DEMOCRATIC

  • Drd. Igor Soroceanu Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova
Keywords: person, rule of law, human dignity, supreme law, rights and freedoms

Abstract

The prestige of the personality – fundamental value of humanity in a democratic state

The rule of law is one of the most discussed concepts of constitutional law and is indisputably related to the transition from state law to the rule of law. In the literature, contradictory opinions have sometimes been stated, according to which the  rule of law corresponds to anthropological needs or that it is a myth, a postulate and an axiom, and on the other hand, the rule of law is a pleonasm, a legal nonsense. The concept of the rule of law is a constitutional reality whose foundation is  found in the mechanisms of state power, in the relationship between power and freedom of each individual in society and in the application of the principle of legality in state activity, but also in the behavior of each member of society.

References

• Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002/Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.82-86 din 22 iunie 2002. A fost pus în aplicare prin Legea nr.1125 – XV din 13 iunie 2002. Conform Legii nr.1565-XV Codul civil a intrat în vigoare la data punerii în aplicare a Codului de procedură civilă a Republicii Moldova.

• Cojocariu, M., Strategii educaţionale centrate pe beneficiarul învăţării. Constructivism şi practici eficiente, Bacău, Alma Mater, 2010.

• Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994, în vigoare din 17.08.1994.

• Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a ONU prin rezoluţia 217 A (III) din 10 decembrie 1948.

• Loghin, Octavian și Toader,Tudorel, Drept penal român: partea specială, Bucureşti, Casa de editură şi presă «Şansa» S.R.L., 1994.

• Năstase, Adrian, Drepturile omului, religie a sfârşitului de secol, Bucureşti, Institutul Român pentru Drepturile Omului, 1992.

• Pârţac, Olivia, Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale în Republica Moldova, Chişinău, Î.S.F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2005.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, „Plea for Human Dignity”, în Scientia Moralitas. Human Dignity – A Contemporary Perspectives, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, Volume 1, pp. 29-43.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, Om-Demnitate-Libertate, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.

• Turuianu, Corneliu, Infracţiuni contra demnităţii persoanei, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1974.

Published
2022-06-10
How to Cite
Soroceanu, D. I. (2022). PRESTIGIUL PERSONALITĂȚII – VALOARE FUNDAMENTALĂ A OMENIRII ÎNTR-UN STAT DEMOCRATIC. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 9(3), 133-141. https://doi.org/10.5281/zenodo.6574100