LIBERTATE ȘI INDETERMINARE SOCIALĂ ÎN FRĂMÂNTĂRILE LUMII ACTUALE

  • Prof. Ioana-Anca Gherasim Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” Baia MARE
Keywords: liberty, restriction, law, religion, truth, modernity, tradition, social instability

Abstract

Liberty and Social Indeterminacy In Today’s World’s Kneading

Modern humans no longer believe in determination, in destiny and that’s why they are forced to manage their own life with individual resources regarding individual feelings, attitudes or acts. They must create opportunities and find happyness by  themselves. But this is not easy at all. Truth is no longer a refference because each person can have his / her own truth. Liberty is unlimited but extremly dangerous. In such a changeable world, the humans are challenged to resist.

References

Aristotel, Politica, Editura IRI, București, 2001.

Baumgarten, Alexander, 7 idei înrâuritoare ale lui Aristotel, Editura Humanitas, București, 2012.

Descartes, René, Meditații metafizice, Editura Crater, București,1993.

Descartes, René, Discurs asupra metodei de a călăuzi bine rațiunea și de a căuta adevărul în științe, Editura Mondero, București, 1999.

Hayek, A. Friedrich, Drumul către servitute, Editura Humanitas, București, 2006.

Himcinschi, Mihai, Sacredness as expression of freedom and human dignity, în Journal for Freedom of Conscience, vol. 7, nr. 1, 2019, pp. 420-430.

Hume, David, Dialoguri asupra religiei naturale, Editura Herald, București, 2015.

James, William, Pragmatism, Editura Dover Publications, 1995.

Lao-Tzu, Tao Te Ching, în limba română – Cale și puterea, traducere de Ion Vasilescu, Editura Antet Revolution, București, 2012.

Mill, John Stuart, Despre libertate, Editura Humanitas, București, 2017.

Patapievici, Horia-Roman, Omul recent. O critică a modernității din perspectiva întrebării «Ce se pierde atunci când ceva se câștigă?», Editura Humanitas, București, 2001.

Popper, Karl-Raymond, Societatea deschisă și dușmanii ei, Editura Humanitas, București, 2005.

Rotaru Ioan-Gheorghe, Mateiaș Ștefan (ed.), Libertate și moralitate. Repere ale demnității umane, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015.

Rotaru Ioan-Gheorghe, “Spiritual lessons observed through the coronavirus crisis”, în Dialogo. Issue of Modern Man, vol.6, nr.2. 2020, pp.71-82.

Rotaru Ioan-Gheorghe, “Globalization and its effect on religion”, în Jurnalul Libertății de Conștiință, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Editura IARSIC, Les Arcs, France, 2014, pp. 532-541.

Rousseau, Jean-Jacque, Discurs asupra originii și fundamentelor inegalității dintre oameni, Editura Științifică, București, 1958.

Voltaire, Dialoguri și anecdote filosofice, Editura Univers, București, 1985.

http://www.europeana.eu/ro/item/08711/item_57381

https://www.cnscbt.ro

http://www.weblog.ro/usercontent/5841/Sartre-existentialismul.pdf

Published
2022-04-28
How to Cite
Gherasim, P. I.-A. (2022). LIBERTATE ȘI INDETERMINARE SOCIALĂ ÎN FRĂMÂNTĂRILE LUMII ACTUALE. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 8(2), 361-368. https://doi.org/10.5281/zenodo.6354069