CONȘTIINȚA RELIGIOS-MORALĂ ȘI RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CA FUNDAMENTE ALE INTEGRITĂȚII FAMILIEI CONTEMPORANE

  • Diac. lect. univ. dr. Răzvan Brudiu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia
  • Pr. lect. univ. dr. Oliviu-Petru Botoi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia
Keywords: secularization, matrimony, familial integrity, moral conscience, social responsibility, Church, Christian values

Abstract

Religious and Moral Conscience and Social Responsability as Foundations of the Integrity of the Contemporary Family

The typical secularization of the modern society in which we live affects the Sacrament of Matrimony both by the tendency of paradoxical individualization of both husband and wife and mostly by the attack to the sacramental nature of  matrimony; an attack which focuses on defining marriage as something strictly social, without any religious implications. Beyond the spiritual dimension of the family through the assumption of the veiled toil of the wedding, by virtue of a lucid  religious conscience, social responsability can be counted as another factor through which the integrity of the family can be preserved. The purpose of this study is that of showing, based on Holy Scripture’s referential nuptial texts, that the union  between man and woman must always be understood through the lens of Christ’s union with His Church, so that the secularist worldview that sees in marriage just some ethical and social utilitarianism, without considering the communal aspect  and that of loving and reciprocal sacrifice that Christian marriage has, can be successfully fought and overcome.

References

Berry, Wendell, The Art of the Commonplace: The Agrarian Essays of Wendell Berry, ed. N. Wirzba, Washington, DC: Counterpoint, 2002.

Breck, John / Breck, Lyn, Trepte pe calea vieții. O viziune ortodoxă asupra bioeticii, trad. Gianina Filimon, București, Edit. Sophia, 2007.

Breen, Richard / Ermisch, John / Helske, Satu, „Educational reproduction in Europe: A descriptive account”, în Demographic Research, no. 41/2019, p. 1382-1383.

Corlățean, Titus, „Familia – între ocrotire și subminarea sa de către statul contemporan secularizat”, în Jurnalul Libertății de Conștiință, nr. 5/2017, p. 25-40.

Eberstadt, Mary, How the West Really Lost God: A New Theory of Secularization, West Conshohocken: Templeton Press, 2013.

Guroian, Vigen, Ethics after Christendom. Toward an Ecclesial Christian Ethic, Eugene, Wipf and Stock Publishers, 2004.

Gouti, Dimitra / Kokkinou, Maria D., Criza familiei, trad. Șerban Tica, București, Edit. Sofia, 2011.

Granados, José, „The Sacramental Character of Faith: Consequences for the Question of the Relation Between Faith and Marriage”, în Communio: International Catholic Review, ed. David L. Schindler et alii, vol. 41, no. 2, Summer 2014.

Hammer, Margaret L., Giving Birth. Reclaiming Biblical Metaphor for Pastoral Practice, (II: The Blessing of Childbirth: Old Testament Perspectives), Louisville, Westminster/John Knox Press, 1994.

Heith-Stade, David, „Marriage in the canons of the council in Trullo”, în Studia Theologica, Routledge, Taylor & Francis Group, 64/2010.

Ică, Ioan I. jr., Canonul Ortodoxiei. Sinodul VII Ecumenic, 2. Definitivând dogmatic orthodoxia (815-1351), Sibiu, Edit. Deisis, 2020.

Iloaie, Ștefan, „Provocări morale cu privire la familie, astăzi” în vol. Familie, filantropie și etică socială. Parteneriatul Stat-Biserică în Asistența Socială, Alba Iulia, Edit. Reîntregirea, 2011.

Lopez, Antonio, „Marriage's Indissolubility: an Untenable Promise?”, în Communio: International Catholic Review, ed. David L. Schindler et alii, vol. 41, no. 2, Summer 2014.

Mayendorff, John, Căsătoria: perspectiva ortodoxă, trad. Cezar Login, Cluj-Napoca, Edit. Renașterea & Edit. Patmos, 2012.

Mladin, Nicolae, Orest Bucevschi, Constantin Pavel, Ioan Zăgrean, Teologia morală ortodoxă, vol. II, București, Edit. Reîntregirea, 2003.

Ouellet, Marc, „Marriage and the Family within the Sacramentality of the Church: Challenges and Perspectives”, în Communio: International Catholic Review, ed. David L. Schindler et alii, vol. 41, no. 2, Summer 2014.

*** Pentru viața lumii. Către un etos social al Bisericii Ortodoxe. Învățătura socială a Bisericii Ortodoxe în viziunea Patriarhiei Ecumenice, trad. Viorel Coman și Petre Maican, Oradea, Edit. Ratio et Revelatio, 2020.

Pop, Rodica, Sensul căsătoriei la Platon și la Sfinții Părinți. De la soma la împărtășirea prin trup, Iași, Edit. Doxologia, 2012.

Popescu, Dumitru, „Familia în cultura secularizată”, în vol. Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin, București, Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2002.

Pruteanu, Petru, Studiu istorico-liturgic asupra Slujbei Cununiei, disponibil la https://www.teologie.net/data/pdf/PP-studiu-cununie.pdf (accesat la data de 24.03.2020).

Stăniloae, Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Bucureşti, Edit. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2003.

Stehlin, Anthony, Taina Căsătoriei și contracepția, Problema contracepției din perspectiva tradiției dogmatice creștin-ortodoxe, trad. Dragoș Dâscă, Iași, Edit. Doxologia, 2017.

Teșu, Ioan, Familia creștină, școală a iubirii și a desăvârșirii, Iași, Edit. Doxologia, 2011.

Trenham, Josiah B., Căsătorie și feciorie în gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur, trad. Lucian Filip, Iași, Edit. Doxologia, 2016.

Viscuso, Patrick / Willumsen, Kristopher L., „Marriage between Christians and Non-Christians: Orthodox and Roman Catholic Perspectives”, în Journal of Ecumenical Studies, 31: 3-4, Summer-Fall 1994.

Yannaras, Christos, Libertatea moralei, trad. Mihai Cantuniari, București, Edit. Anastasia, 2002.

Published
2022-04-07
How to Cite
Brudiu, D. lect. univ. dr. R., & Botoi, P. lect. univ. dr. O.-P. (2022). CONȘTIINȚA RELIGIOS-MORALĂ ȘI RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CA FUNDAMENTE ALE INTEGRITĂȚII FAMILIEI CONTEMPORANE. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 8(2), 54-68. https://doi.org/10.5281/zenodo.6354015