EFICIENTIZAREA EDUCAȚIEI CREȘTINECARE CONTRIBUIE LA BUNĂSTAREA SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI

Authors

  • Drd. Vasile Priala

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10679804

Keywords:

family, school, society, church, Christian education

Abstract

The Optimization of Christian Education that Contributes to the Prosperity of Romanian Society.
The values of Christianity are slowly being removed from European ethics. Family, church, and school play a particularly important role in educating future generations. It is crucial for these three institutions to work together, pursuing the common goal of providing proper education for the child. All of  this cannot be achieved without being a Christian with an authentic faith based on biblical principles, and Christian education can only be possible if there is an insistence on living according to Scripture. Romanian society faces serious deficiencies in all its domains and requires a new vision for education, a more efficient system for the young and future generations. This is where the Church must step in, through the competencies of spiritual leaders, those who have been appointed to administer and coordinate this vast institution of  God. The only authentic manual for education is the Word of God, whose principles endure forever! 

References

Izvoare / Surse:

• BIBLIA sau Sfânta Scriptură, (VBD, Ediție Biblia deschisă: conținând Vechiul și Noul Testament), Oradea, Societatea Biblică din România, 2018.

• BIBLIA sau Sfânta Scriptură, (NTR, Ediție Noua Traducere Român), International Bible Society, 2007.

• BIBLIA sau Sfânta Scriptură, (VDCC, Ediție Dumitru Cornilescu Corectată), Oradea, Societatea Biblică din România, 2015.

• SFÂNTUL Ioan Gură de Aur, Omilia a VII-a la Faptele Apostolilor, II, Migne, P.G. LX, col. 65.

Dicționare:

• WILKINS, M. J., „Discipoli: evanghelii”, în Reid Daniel G. (ed.), Dicționarul Noului Testament, trad. Ciupe Lucian, Manta Timotei, Oradea, Editura Casa Cărții, 2008.

Cărți și Articole de Specialitate:

• BRÂNZEI, Daniel, Strategia lui Dumnezeu în Biserica locală, Los Angeles, Editura Bisericii Baptiste Române, 1983.

• CARCEA, Maria Ileana, Introducere în pedagogie. Manual pentru educație tehnică și profesională, Iași, Editura Gh. Asachi, 2001.

• CARP, Radu, Gal, DACIAN Grațian, MUREȘAN, Sorin, PREDA, Radu, În căutarea binelui comun: pentru o viziune creștină a democrației românești, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2008.

• COBLENTZ, John, Viața familiei creștine, Ohio, Editura T.G.S. International, 1997.

• CONSTANTINEANU, Corneliu, „Credința și munca. Reflecții teologice asupra muncii”, în Klein Hans, Ionița Alexandru, Vatamanu Cătălin, Poporul lui Dumnezeu și Societatea. Cercetări biblice, Sibiu, Astra Museum, 2018.

• CONSTANTINEANU, Corneliu, „Credința și viața publică. Formare creștină pentru familie, biserică, muncă și societate”, în Constantineanu Corneliu, Handaric Mihai, Riviș-Tipei Iosif, Demean-Dumulesc Mircea (coord.), Poporul lui Dumnezeu și societatea, Arad, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, 2016.

• CONSTANTINEANU, Corneliu, „Teologie și asistență socială: O reflecție teologică despre credință și profesie, în Alexandru Neagoe (ed.), Value and Spirituality in Social Work Practice, Bonn, Werlog für Kultur und Wissenschaft, 2011.

• CORNING, Betsy, Mi s-a încredințat inima unui copil, trad. Roțcu Diana, Arad, Editura Carmel Print, 2011.

• CREȚU, Tinca, Psihologia vârstelor, Ediția a III-a revizuită și adăugită, Iași, Polirom, 2009.

• DARROW, L. Miller, Ucenicia națiunilor. Puterea Adevărului în transformarea culturii, trad. Petricioiu Cristi și Burnaz Elvira, Cluj Napoca, Editura Logos, 2001.

• DRONCA, Teodor, Hermeneutica imaginarului religios, Arad, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, 2013.

• ERICKSON, Millard J., Teologie creștină, Ediția a II-a revizuită, trad. Jorj Elena, Oradea, Cartea Creștină, 2004.

• FORRESTER, Duncan B., ”The Scope of Public Theology”, în Studies in Christian Ethics 17.5 (2004), p. 10,

• GANGEL, Kenneth O. și BENSON Warren S., Educația creștină. Istoria și filozofia ei, trad. Stoica Cornelia, Timișoara, Editura Cartea Creștină, 1994.

• HILL, Jonathan, Ghid al istoriei creștinismului, trad. Nădăban Alexandru, Oradea, Editura Casa Cărții, 2008.

• HILL, Jonathan, Istoria gândirii creștine, trad. Manta Timotei, Oradea, Editura Casa Cărții, 2007.

• MEȘTEREAGĂ, Emil, „Rolul Duhului Sfânt în misiunea din Faptele Apostolilor și implicațiile ei pentru misiunea contemporană,” în Plērōma. Studii și cercetării teologice, Anul II, nr.1 (3), Iunie 2000.

• MUICĂ, Samuel Cristian, Școala duminicală, Timișoara, Editura Noua Speranță, 2012.

• PINTILEI, Fanică, Istoria Bisericească Universală: Cursul anul I, Seminarul biblic penticostal organizat de filiala Suceava, Munchen, 2015.

• POPESCU, Dumitru, Hristos, Biserică, Societate, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1998.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Aspecte ale secularizării şi ale omului secularizat”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Orthodoxa, (2006), (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, Om-Demnitate-Libertate, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Current Values of Education and Culture”, în Proceedings of the 24th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

• STAMPS, Donald C. (ed.), Biblia de studiu pentru o viață deplină, trad. Marinescu Aurelian, Mihalea Aurel, Mihăilescu Răzvan, București, Editura Life Publisher International, 1996.

• TRACY, David, ”The Role of Theology in Public Life: Some Reflection”, în Word & Word 4.3 (1984), (230-239), The Divinity School, University of Chicago, Chicago, Illinois.

• VANHOOZER, Kevin J., „One Rule to Rule Them All? Theological Method in an Era of World Christianity”, in Craig Ott and Harold A. Netland, Globalizing Theology: Belief and Practice in an Era of World Christianity, Grand Rapids Michigan: Baker Academic, 2006.

• WRIGHT, Christopher J. H., Misiunea lui Dumnezeu: Înțelegerea metanarațiunii Bibliei, trad. Terinte Ciprian-Flavius, Oradea, Editura Casa Cărții, București, Pleroma, 2016.

Surse Web:

• „Citate despre educație”, disponibil la http://www.citatepedia.ro/index.php?id=65943, (accesat la data de 07.10.2023).

• Constituția României, art. 29 – Libertarea conștiinței, disponibil la https://www.constitutiaromaniei.ro/art-29-libertatea-constiintei/, (accesat la data de 16.10.2023).

• Constituția României, art. 32 - Dreptul la învățătură, alin.7, disponibil la https://www.constitutiaromaniei.ro/art-32-dreptul-la-invatatura/, (accesat la data de 16.10.2023).

• „Educație”, în DEX 2009, disponibil la https://dexonline.ro/definitie/educa%C8%9Bie, (accesat la data de 05.10.2023).

• „Miturile și realitățile găsirii vocației”, disponibil la http://descoperavocatia.ro/miturile-si-realitatile-gasirii-vocatiei/, (accesat la data de 09.10.2023).

• „Vocație”, în DEX 2009, disponibil la https://dexonline.ro/definitie/voca%C8%9Bie, (accesat la data de 10.10.2023).

• ZGUBEA, Luminița, „Profesorul de vocație, mărturisitor al iubirii,” Ziarul Lumina, 03.X.2015, disponibil la http://ziarullumina.ro/profesorul-de-vocatie-marturisitor-al-iubirii-105788.html, (accesat la data de 18.10.2023).

Downloads

Published

2024-04-03

How to Cite

EFICIENTIZAREA EDUCAȚIEI CREȘTINECARE CONTRIBUIE LA BUNĂSTAREA SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI. (2024). Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 11(3), 252-272. https://doi.org/10.5281/zenodo.10679804