DREPTUL LA CUVÂNT: UN FUNDAMENT AL DREPTURILOR OMULUI

Authors

  • Prof. univ. dr. Constantin Anechitoae Universitatea Ovidius din Constanța

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10679578

Keywords:

Freedom of expression and information, the right to speak, the right to remain silent

Abstract

The Right to Speech: A Foundation of Human Rights.
Human rights are an essential aspect of the modern society in which we live, a result of a long history that has gone through several stages, from the most remote times to the present day. Among these rights is the right to speech, which is considered one of the most fundamental and vital rights of the individual. The right to speech involves the  freedom of expression and to convey opinions, thoughts, information and ideas through speech or writing. This right is protected by various international documents, such as the Universal Declaration of Human Rights, which enshrines the right to freedom of expression in Article 19 and in art. 11 of the Charter of Fundamental Rights of the  European Union.

References

• ANECHITOAE, C., „„Creatorul” – sursa protecţiei drepturilor „oamenilor mării””, în Geopolitica Terorii. Cortina de fier – blestem și destin, Constanța, Editura Ex Ponto, 2013, pp. 580-589.

• BRAŞOVEANU, F., Radu, A., Protecția martorilor în procesul penal, volumul Particularități ale unor instituții din Noul Cod de procedură penală – Studii și articole, Craiova, Editura Sitech, 2016.

• ALBICI, M., Dreptul. Fenomen complex al vieții sociale. Ediția a 2-a, București, Editura Hamangiu, 2013.

• CAZAN, G. A., Introducere în filozofie. De la antici la Kant, București, Editura Actami, 1997.

• CHIRIŢĂ, R., Dreptul la un proces echitabil, București, Editura Universul Juridic, 2008.

• DRĂGHICI, V. Dreptul penal. Partea generală. Curs. Ediția a II-a, București, Editura ProUniversitaria, 2010.

• GROSU, C., Avram, L., Jurnalismul de investigație, București, Editura Collegium, 2004.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, Om-Demnitate-Libertate, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Logosul şi înţelepciunea”, în Alexandru Boboc, N.I.Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, XIII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, pp. 295-324.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Religious liberty – a natural human right”, în Jurnalul Libertății de Conștiință, Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Les Arsc, France, Editions IARSIC, 2015, pp. 595-608.

• VLĂDUȚESCU, G., „De la ființă la existență. Creația din nimic”, în Patimos. Culegere de studii interdisciplinare. Editat de Centrul de Cercetări Științifice Interdisciplinare „Dumitru Stăniloae” al Universității „Valahi” din Târgoviște, 2, II (2013), București, Editura Enciclopedică, pp. 12-19.

Downloads

Published

2024-02-20

How to Cite

DREPTUL LA CUVÂNT: UN FUNDAMENT AL DREPTURILOR OMULUI. (2024). Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 11(3), 72-81. https://doi.org/10.5281/zenodo.10679578