Vanca, Pr. prof. univ. dr. habil. Dumitru A. “UNITATEA LITURGICĂ – PREMISĂ A UNITĂȚII NAȚIONALE”. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință) 6, no. 1 (August 4, 2022): 112-125. Accessed September 28, 2022. https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=443.