Terinte, Conf. univ. dr. Ciprian-Flavius. “SFÂNTUL APOSTOL PAVEL ȘI SUPUNEREA FAȚĂ DE PUTEREA SECULARĂ. SCURTĂ ISTORIE A INTERPRETĂRII TEXTULUI DIN ROMANI 13:1-7”. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință) 6, no. 1 (August 4, 2022): 55-83. Accessed October 1, 2023. https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=440.