Leonte, Lect. univ. dr. Luca-Samuel. “DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ESENȚIALE ALE OMULUI IZVORĂSC DIN ATRIBUTELE PRIMITE DE LA DUMNEZEU PRIN CREAȚIE”. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință) 9, no. 3 (June 15, 2022): 369-383. Accessed August 10, 2022. https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=322.