Vanca, P. prof. univ. dr. habil. D. A. “UNITATEA LITURGICĂ – PREMISĂ A UNITĂȚII NAȚIONALE”. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), Vol. 6, no. 1, Aug. 2022, pp. 112-25, https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=443.