Terinte, C. univ. dr. C.-F. “SFÂNTUL APOSTOL PAVEL ȘI SUPUNEREA FAȚĂ DE PUTEREA SECULARĂ. SCURTĂ ISTORIE A INTERPRETĂRII TEXTULUI DIN ROMANI 13:1-7”. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), Vol. 6, no. 1, Aug. 2022, pp. 55-83, https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=440.