[1]
L. univ. dr. L.-S. Leonte, “DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ESENȚIALE ALE OMULUI IZVORĂSC DIN ATRIBUTELE PRIMITE DE LA DUMNEZEU PRIN CREAȚIE”, JFC, vol. 9, no. 3, pp. 369-383, Jun. 2022.