Terinte, C. univ. dr. C.-F. (2022) “SFÂNTUL APOSTOL PAVEL ȘI SUPUNEREA FAȚĂ DE PUTEREA SECULARĂ. SCURTĂ ISTORIE A INTERPRETĂRII TEXTULUI DIN ROMANI 13:1-7”, Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință), 6(1), pp. 55-83. Available at: https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=440 (Accessed: 28September2022).