Leonte, L. univ. dr. L.-S. (2022) “DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ESENȚIALE ALE OMULUI IZVORĂSC DIN ATRIBUTELE PRIMITE DE LA DUMNEZEU PRIN CREAȚIE”, Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință), 9(3), pp. 369-383. doi: 10.5281/zenodo.6574195.