Chircan, P. drd. B. L. (2022) “ZIUA A ȘAPTEA A CREAȚIEI – FUNDAMENT AL LIBERTĂȚII UMANE”, Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință), 9(3), pp. 31-47. doi: 10.5281/zenodo.6574054.