Vadim, L. F. (2022) “COMPONENTELE ESENȚIALE ALE LIBERTĂȚII DE CONȘTIINȚĂ ȘI ALE LIBERTĂȚII RELIGIOASE ÎN FEDERAȚIA RUSĂ PRIN PRISMA CONVENȚIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI”, Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință), 8(2), pp. 328-348. doi: 10.5281/6354124.