Terinte, Conf. univ. dr. Ciprian-Flavius. 2022. “SFÂNTUL APOSTOL PAVEL ȘI SUPUNEREA FAȚĂ DE PUTEREA SECULARĂ. SCURTĂ ISTORIE A INTERPRETĂRII TEXTULUI DIN ROMANI 13:1-7”. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință) 6 (1), 55-83. https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=440.