Vanca, P. prof. univ. dr. habil. D. A. (2022). UNITATEA LITURGICĂ – PREMISĂ A UNITĂȚII NAȚIONALE. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 6(1), 112-125. Retrieved from https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=443