Mercea, P. drd. L. I. (2022). ORIGINEA NATURII UMANE – FUNDAMENT PENTRU CREDINCIOȘII ADVENTIȘTI DE A-ȘI CĂUTA ȘI APĂRA LIBERTATEA RELIGIOASĂ ÎNTRE ANII 1940–1944. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 9(3), 384-401. https://doi.org/10.5281/zenodo.6574202