Leonte, L. univ. dr. L.-S. (2022). DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ESENȚIALE ALE OMULUI IZVORĂSC DIN ATRIBUTELE PRIMITE DE LA DUMNEZEU PRIN CREAȚIE. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 9(3), 369-383. https://doi.org/10.5281/zenodo.6574195