Turcuș, P. univ. habil. dr. Șerban. (2022). UN EPISOD DIN DIPLOMAȚIA ROMÂNEASCĂ ÎN TIMPUL REGIMULUI COMUNIST RELATIV LA DREPTURILE OMULUI: BUENOS AIRES – 16 NOIEMBRIE 1956. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 9(3), 122-132. https://doi.org/10.5281/zenodo.6574096