Vadim, L. F. (2022). COMPONENTELE ESENȚIALE ALE LIBERTĂȚII DE CONȘTIINȚĂ ȘI ALE LIBERTĂȚII RELIGIOASE ÎN FEDERAȚIA RUSĂ PRIN PRISMA CONVENȚIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 8(2), 328-348. https://doi.org/10.5281/6354124