[1]
Terinte, C. univ. dr. C.-F. 2022. SFÂNTUL APOSTOL PAVEL ȘI SUPUNEREA FAȚĂ DE PUTEREA SECULARĂ. SCURTĂ ISTORIE A INTERPRETĂRII TEXTULUI DIN ROMANI 13:1-7. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință). 6, 1 (Aug. 2022), 55-83.