TEXTUL RELIGIOS CANTABIL (ACATISTUL) – ORIGINE, STRUCTURĂ, PARTICULARITĂȚI

  • Drd. Ecaterina Brăguță Universitatea de Stat din Moldova
Keywords: orthodox culture, religious text, hymnography, akathist, kontakion, oikoi, chairetismoi

Abstract

Chanted Religious Text (Akathist) – Origin, Structure, Features

This article presents the role of the hymnography for the christian orthodox culture. From her earliest centuries, the Christian Church has used iconography and hymnography, both are artistic media bound within the frames of dogma that  communicate a sacred curriculum to the faithful by engaging two of the five senses, allowing the eyes to see and the ears to hear. Some hymns unequivocally declare the great dogmatic truths, others the love of God, and others place our pain,  problems and aspirations before God and His Saints. Orthodox hymnography and the homiletics are the most productive genres, viable in the twenty-first century. This study will explore the origin, evolution, structure of the Akathist hymn.

References

Braniște, Ene, Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase, Caransebeș: Ed. Diecezană Caransebeș, 2001.

Bria Ion. Dicționar de teologie ortodoxă. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Ediția a II-a, 1994.

Cemârtan, Claudia, Influența slavonă asupra lexicului românesc din „Slujba și acatistul cuviosului Serafim din Sarov”. În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională. 9-10 noiembrie 2017, Chișinău, Rezumate ale comunicărilor, p.18.

Condrea, Iraida, Acatiste publicate în Tipografia Eparhială de la Chișinău. În: Limba română, nr.2, 2019. Disponibil: http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=3724.

Cuvânt înainte despre puterea Psalmilor și despre ce este Psaltirea. Carte de rugăciuni. Tipografia Mănăstirii Noul Neamț ,,Sf. Paisie Velicikovski”.

Fuștei, Nicolae, Opera liturgică a Mitropolitului Dosoftei, http://www.oocities.org/levitki/viata/dosoftei.htm. [Accesat 25.12.18]

Galaicu, Violina, Ghilaș, Victor (coordonatori), Arta muzicală din Republica Moldova. Istorie și modernitate, Chișinău, GrafemaLibris, 2009.

Gherasim, Alexandra, Superlativul excepției – procedeu gramatical și afectiv în textele acatistelor. În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională. 9-10 noiembrie 2017, Chișinău, Rezumate ale comunicărilor, p.25.

Imnografi și melozi. [Accesat 01.07.2019] Disponibil: https://www.crestinortodox.ro/liturgica/cantarea/imnografi-melozi-70740.html.

Manolii, Adela, Invocarea numelor proprii biblice în „Acafistul Acoperământului Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu” (1913). În: Norma limbii literare între tradiție și inovație. Materialele simpozionului științific cu participare internațională. Chișinău, 19 mai 2017, p.140.

Moisuc, Ilie, Acatistul – structuri poetico-stilistice. Rugăciunea și întâlnirea în interval. În: Text și discurs religios, Nr.1/2009, Iași, Editura Universității „Alexandru Ion Cuza”, p.211.

Oglindă, Emilia, Particularități gramaticale ale textelor unor acatiste. În: Norma limbii literare între tradiție și inovație. Materialele simpozionului științific cu participare internațională. Chișinău, 19 mai 2017, p.239.

Акафист. Православная энциклопедия. http://www.pravenc.ru/text/63814.html [Accesat 18.06.2019].

Людоговский Ф. Структура и поэтика церковнославянских акафистов, Москва, 2015.

Surse:

Acatiste ale sfinților de peste an, Editura Anestis.

Acatistier, Editura Biserica Ortodoxă Alexandria.

Buchet de Acatiste ale Maicii Domnului. Biserica Ortodoxă Alexandria, 2001.

Buchet de Acatiste ale Domnului Nostru Iisus Hristos. Biserica Ortodoxă Alexandria, 2001;

https://doxologia.ro;

http://logos.md/rugaciuni/acatiste/;

https://www.crestinortodox.ro/acatiste/.

Published
2022-04-27
How to Cite
Brăguță, D. E. (2022). TEXTUL RELIGIOS CANTABIL (ACATISTUL) – ORIGINE, STRUCTURĂ, PARTICULARITĂȚI. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 8(2), 306-327. https://doi.org/10.5281//zenodo.6354010