INSTANȚELE DE JUDECATĂ ECLEZIASTICĂ CA FORMĂ DE MANIFESTARE A LIBERTĂȚII RELIGIOASE

  • Drd. Dragoș Penca Universitatea Ovidius din Constanța
Keywords: ecclesiastical law, ecclesiastical courts, canon law, exceptions to the principle of non-discrimination

Abstract

The Ecclesiastical Courts as a Form of Manifestation of Religious Freedom

The state guarantees the freedom of conscience of citizens, freedom that is manifested by their right to think freely, to have their own opinions, political choices or religious beliefs. The public manifestation of a religious belief is part of the fundamental right to human dignity. The organization and functioning of religious communities in Romania, in a very well defined legal and social framework, takes place in the spirit of the autonomy of the cults towards the state and its neutrality towards the religious communities.
The autonomy of religious denominations is guaranteed by the state by recognizing the right of legally recognized religious communities to have their own rules of ecclesiastical law and to apply them through their own courts. The state thus recognizes the finality of the decisions of the courts of religious cults in the case of membership of the cult and in the case of sanctions applied to the clergy.

References

CARP, Radu, Religie, politică & statul de drept, Secvențele unei acomodări, ed. Humanitas, București, 2013.

CONSTANTINESCU, Iulian Mihai L. „Personalitatea și capacitatea civilă a Bisericii privind dreptul de administrare a patrimoniului” în Bunurile Bisericii ieri și astăzi, coord. Georgică GRIGORIȚĂ, ed. Basilica, București 2016, pp 198-229.

CORDUNEANU, Ionuț Gabriel, Neutralitatea religioasă în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, ed. Universul Juridic, București, 2018.

CUCIUC, Constantin, Sociologia religiilor, ed. Fundației România de Mâine, București, 2003.

DURĂ V. Nicolae, „The Universal Declaration of Human Right” în EIRP Proceedings, Vol. 10 (2015), pp. 235-242.

DURĂ, V. Nicolae, „Persoana“ umană, şi libertăţile ei fundamentale, în percepţia gândirii filosofice şi juridice europene” în Studii Juridice Universitare, Nr. 3-4 2013, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, pp.106-121.

DURĂ, V. Nicolae, MITITELU, Cătălina, Principii şi norme ale Dreptului Uniunii Europene privind drepturile omului şi protecţia lor juridică, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2014.

DURĂ, V. Nicolae, „About the Freedom of Religion and the Laicity. Some Considerations on the Juridical and Philosophical Doctrine”, în Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 13, no. 4, 2019, pp. 156-164.

DURĂ, V. Nicolae, „Despre drepturile și libertățile omului prevăzute în textul constituțional român. Considerații şi evaluări” în Revista Națională de Drept, nr. 10-12 (228-230), 2019, pp.53-63.

DURĂ, V. Nicolae, „Despre libertatea religioasă şi regimul general al Cultelor religioase din România (About Religious Freedom and the General Regime of the Religious Cults in Romania)”, Analele Universităţii Ovidius Constanţa / Seria Teologie (Ovidiu University Annals, Constanţa, Theological Series) 7 (2009) no.1, pp. 20–45.

DURĂ, V. Nicolae, „Dreptul la demnitate umană (dignitas humana) şi la libertate religioasă. De la “Jus naturale” la “Jus cogens” (The Right to Human Dignity (Dignitas Humana) and to Religious Freedom. From “Jus naturale” to “Jus cogens”)”, în Analele Universităţii Ovidius. Seria: Drept şi Ştiinţe Administrative, 2006 nr.1, pp. 86–128.

DURĂ, V. Nicolae, „Dreptul şi religia. Normele juridice şi normele religios-morale”, în Analele Universităţii Ovidius, Seria: Drept şi Ştiinţe Administrative, vol. 1, anul 2003, pp. 15-23.

DURĂ, V. Nicolae, „Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi protecţia lor juridică. Dreptul la religie şi libertatea religioasă” în Analele Universităţii „OVIDIUS” / Nr. 3 (2005), pp. 5-33. Instanțele de judecată ecleziastică 275

DURĂ, V. Nicolae, „From the Church Autonomy of the Archbishop Andrei Şaguna to the Autonomy of the Religious Denominations in the Romanian State: Ecclesiological-Canonical Considerations”, în Ecumeny and Law, vol. 4 (2016).

DURĂ, V. Nicolae, „General Principles of European Union Legislation Regarding the Juridical Protection of the Human Rights” în Journal of Danubian Studies and Research, Vol 3, No 2 (2013), pp. 7-14.

DURĂ, V. Nicolae, „Rules of national and international law prohibiting all forms of discrimination based on religion or religious belief ” în Annales Canonici nr. 12 (2016), pp.45–64.

DURĂ, V. Nicolae, „The European juridical thinking, concerning the Human Rights, expressed along the centuries”, în Acta Universitatis Danubius. Juridica, 2010 nr. 2, pp. 153–192.

DURĂ, V. Nicolae, MITITELU Cătălina, „International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” în EIRP Proceedings, Vol 8 (2013), pp. 130-136.

FRENȚIU, Gabriela Cristina „Competența soluționării acțiunilor promovate împotriva sancțiunilor disciplinare aplicate personalului cultelor religioase”, în Dreptul, nr.10/2008, pp.56-77.

IVAN, D. Iorgu, „Autonomia Bisericii în concepția și activitatea I.P.S. Mitropolit Nicolae” în Telegraful Romîn, Omagiu Înalt Prea Sfinției Sale Dr. Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului 1905-1955, Sibiu, 1955, pp 155-172.

MATEIU, Dr. I., Dreptul bisericesc de stat în România întregită. Regimul general al cultelor, Tipografia Cărților Bisericești, București, 1926.

MITITELU Cătălina, „About the Right to the Freedom of Religion” în LUMEN: Rethinking Social Action. Core Values, coord. A. SANDU et al., Medimond, Bologna, 2015, pp. 833—838.

MITITELU Cătălina, „Provisions of Principle with European Constitutional Value on the „Person’s” Right to Freedom and Security”, în Journal of Danubian Studies and Research, Vol 6, No 2 (2016), pp. 158-165.

MITITELU, Cătălina, DURĂ, V. Nicolae, „Dreptul la libertatea de religie. Edictul de la Milan şi afirmarea dispozițiilor lui de principiu în legislația europeană şi Internațională” în Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei, Anul XVII, Nr. 1 / 2013, pp.48-79.

ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Religious liberty – a natural human right”, în Jurnalul Libertății de Conștiință, Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2015, pp.595-608.

STAN, Liviu, „Despre autonomia bisericească” în Biserica și Dreptul. Studii de drept canonic ortodox. Vol.3. Principiile dreptului canonic ortodox, ed. Andreiana, Sibiu, 2012.

STAN, Liviu, „Jus ecclesisticum. Dreptul în viața Bisericii” în Biserica și dreptul. Studii de drept canonic ortodox, Vol.1. Teologia dreptului, ed. Andreiana, Sibiu, 2010.

STĂNESCU – SAS, Mihail, Autonomia cultelor religioase. Jurisprudență națională comentată și adnotată, ed. Universul Juridic, București, 2019.
Published
2022-03-07
How to Cite
Penca, D. D. (2022). INSTANȚELE DE JUDECATĂ ECLEZIASTICĂ CA FORMĂ DE MANIFESTARE A LIBERTĂȚII RELIGIOASE. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 8(2), 261-276. https://doi.org/10.5281/zenodo.6345248