LOCUL RELIGIEI ȘI AL CONȘTIINȚEI NAȚIONALE ÎN ȘCOALA PRIMARĂ ROMÂNEASCĂ A SECOLULUI AL XIX-LEA ȘI ROLUL ȘCOLII PRIMARE ÎN REALIZAREA MARII UNIRI

  • Ps. dr. Daniel-Adrian Neagu Editura Viață și Sănătate
  • Prof. log. Gabriela-Alina Neagu CMBRAE
Keywords: education, religion, national elements, textbooks, lessons, mentality, Great Union, primary school, 19th century, church

Abstract

The Place of Religion and Patriotism in 19th Century Romanian Priamary School and the Role of School in the Great Union (1918)

The Romanian primary School of the 19th century would shape the perspective and life principles of those who would live at the beginning of the twentieth century. Romanian education became general and compulsory in the year 1838, but the first significant results began to appear much later. At first, first lessons and textbooks, were central to  the spreading of Religious education, but slowly national elements would gradually replace the religious ones. However, we believe that these two elements helped crystallize a Romanian perspective of their present-day realities and in turn would lead, when with the favourable geo-political context, to the realization of the Great Union (1918). The  idea of the Union and the joy with which Romanians participated in it, are also an effect, even if not an exclusive one, of the 19th century’s primary education.

References

• Costescu, Gheorghe. Contribuţii la istoria învăţământului primar, Bucureşti, 1937.

• Iorga, Nicolae. Istoria învăţământului românesc, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1971.

• Iscru, Gheorghe. Contribuţii privind învăţământul la sate în Ţara Românească până la jumătatea secolului al XIX-lea, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1975.

• Maiorescu, Titu. Discurs asupra reformei instrucţiunii publice rostit în Senat, Bucureşti, 1891.

• Melidon, George Radu. Manualul învăţătorului sau elemente de pedagogie practică pentru usul şcoalelor populare, Bucureşti, 1874.

• Michailescu, Ştefan. Încercări critice asupra învăţământului nostru primaru, Bucureşti, 1888.

• Mihăescu, M. E. Voiţi lumină? Scurte priviri asupra şcoalelor rurale, Focşani, 1892.

• Murgescu, Mirela-Luminiţa. Între „bunul creştin” şi „bravul român”, A 92, Iaşi, 1999.

• Neagu, Daniel-Adrian. Educația religioasă în școala primară românească a sec.al XIX-lea, lucrarea de disertație, masterat, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, nepublicată.

• Neagu, Daniel-Adrian. Istoria Biserici Adventiste din România și impactul ei asupra societății românești, 1870 – 1932, teză de doctorat, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, nepublicată.

• Urechia, V. A. Istoria Şcoalelor de la 1800-1864, Bucureşti.

• Vizanti, Andre. La reforme de L’ensignement public en Roumanie, Libraire Satchek, Bucharest.

Published
2023-06-07
How to Cite
Neagu, P. dr. D.-A., & Neagu, P. log. G.-A. (2023). LOCUL RELIGIEI ȘI AL CONȘTIINȚEI NAȚIONALE ÎN ȘCOALA PRIMARĂ ROMÂNEASCĂ A SECOLULUI AL XIX-LEA ȘI ROLUL ȘCOLII PRIMARE ÎN REALIZAREA MARII UNIRI. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 6(2), 237-242. Retrieved from https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=633