CONSIDERAŢII PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CALITATE DE GARANT AL RESPECTĂRII DREPTURILOR MINORILOR ÎN ACŢIUNEA DE MATERIALIZARE A LIBERTĂŢII DE CONŞTIINŢĂ ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI DIN 1918

  • Conf. univ. dr. Alina Livia Nicu Universitatea din Craiova
Keywords: public administration, children’s rights, freedom of conscience

Abstract

The Public Administration – Guarantor of the Respect due to the Minors’ Rights in the Action of Materializing the Freedom of Conscience

The present work aims to be a reflection upon the role held by the public administration in the complex process of protecting the minors’ rights within a democratic society into which they might be the willingful or not witnesses of polemic disputes arisen between some people which do sustain certain opinions as a consequence of exerting their  own rights issued from the freedom of conscience and the religious freedom. The importance of this theme does exist due to the psychological and physical features of the minors, to their aptitude of adopting some behaviours through imitation and to their natural need of feeling protected and safe. Another ground for approaching this theme is  constituted by the strategical importance of children and young people for the future of the country. Thus some questions do naturally arise: to what extent might or not be revaluated the freedom of conscience and the religious freedom in respect to the minors’rights and through what means the public administration could take some actions in order to prevent an excessive practice of the freedom of conscience as well as the possible lacks in the due respect of the minors’rights? The present work does rely upon the analysis of the current legal frame and it does as well contain some de lege ferenda suggestions.

References

• Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1998.

• R. P. Marie-Benoît Schwalm, La société, L’Etat, Flammarion, 1937.

• Iulian Nedelcu, Alina Livia Nicu, Drept administrativ, Editura Themis, Craiova, 2002.

• J. L. Quermonne, Les régimes politiques occidentaux, Seuil, Paris, 1986.

• Ion Deleanu, Premisele şi mecanismele statului de drept, Revista «Dreptul», nr. 12/1993.

• Ernest Gellner, Condiţiile libertăţii. Societatea civilă şi rivalii ei, Editura Polirom, Iaşi, 1998.

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98oimii_Patriei.

https://jurnalul.antena3.ro/scinteia/din-arhiva-cc-al-pcr/aniversareaa-40-de-ani-de-la-crearea-organizatiei-pionierilor-319141.html şi https://jurnalul.antena3.ro/scinteia/din-arhiva-cc-al-pcr/aniversareaa-

-de-ani-de-la-crearea-organizatiei-pionierilor-319141.html, https://ro.wikipedia.org/wiki/Festivalul_Na%C8%9Bional_%E2%80%9EC%C3%AEntarea_Rom%C3%A2niei%E2%80%9D#cite_note-3 şi https://ro.wikipedia.org/wiki/Daciada.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Conven%C8%9Bia_asupra_Drepturilor_Copilului.

• Legea nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României.

• Constituţia României, 2003.

• Legea nr. 272/2004- Privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

• Legea nr. 273 / 2004 privind regimul juridic al adopţiei.

• Convenţia cu privire la drepturile copilului, Convenţie adoptată de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989.

• Tratatul Uniunii Europene.

Published
2023-06-07
How to Cite
Nicu, C. univ. dr. A. L. (2023). CONSIDERAŢII PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CALITATE DE GARANT AL RESPECTĂRII DREPTURILOR MINORILOR ÎN ACŢIUNEA DE MATERIALIZARE A LIBERTĂŢII DE CONŞTIINŢĂ ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI DIN 1918. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 6(2), 213-228. Retrieved from https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=631