UNITATEA NAȚIONALĂ, MODELUL BIBLIC. LIBERTATE RELIGIOASĂ ȘI DE CONȘTIINȚĂ ÎN CONTEXTUL UNEI SOCIETĂȚI DEMOCRATICE

  • Dr. ing. Ioan Tăut
Keywords: Biblical knowledge, democratic process, freedom of religion, freedom of conscience, national interest

Abstract

National Unity, Biblical Model. Religious Freedom and Consciousness in the Context of a Democratic Society

The author highlights the importance of a Romanian society that uses and develops knowledge in the context of a democratic process and solidarity of political decision-makers in the national interest. In the context of a broader individual freedom, the author also proposes advocating for a Biblical model for freedom of religion, freedom of  conscience, and freedom of expression. The article also identifies the current issues raised by the Romanian society and proposes remedies, as well as adopting the values of Biblical knowledge and also promoting the values of all the other Christian denominations officially recognized by the state, in a country where most its citizens identify  themselves as Orthodox Christians.

References

• ȘTEFANACHI, Bogdan,Statul și provocările globalizării-descentralizarea guvernării și descentralizarea cunoașterii, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/151/art05-stefanachi.html, 7:53AM, 08.03.2018.

• HELD, David; MCGREW,Anthony; GOLDBLATT, David; PERRATON, Jonathan,Transformări Globale, Politică, economie și cultură,trad. de Ramona-Elena Lupașcu, Adriana Ștraub, Mihaela Bordea, Alina-Maria Turcu, Editura Polirom, 2004.

• ZĂPÂRȚAN, Liviu Petru,Geopolitica în actualitate, Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2010.

• URSACHE, Liviu, „Omul și Libertatea de Alegere”, în Libertate și Moralitate Repere ale Demnității Umane, Ioan-Gheorghe Rotaru, Ștefan Mateiaș (eds.), Editura Napoca Star, Cluj-Napoca 2015.

•• Biblia, Trad. Dumitru Cornilescu, Ediție revizuită ortografic, Asociația Biblică Română „Casa Bibliei” 2012.

• WHITE, Ellen, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, Editura Viață și Sănătate, http://www.azsromania.org/Cugetari/NuJudecant.htm ., 8:05 AM, 8/15/2018.

• WHITE, Ellen, Minte, caracter, personalitate, www.azsromania.org/Caracter2/46.htm, editura Viață și Sănătate, 9:33 PM, 8/15/2018 .

• WHITE, Ellen, Review and Herald, 22 Martie 1892., https://m.egwwritings.org/en/book/821.11800#11800, 8:09 AM, 8/16/2018.

• WHITE, Ellen, Viața lui Isus, Casa de editură Viață și sănătate,2006.

• CÂRLAN, Ion Alexandru, Formele fără fond, un brand românesc în Comentarii la volumul; Constantin Schifirneț, Formele fără fond, un brand românesc, București, Editura Comunicare.ro, 2007,289 p., http://

www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr1-2-2008/10-Carlan.pdf, 10:13 AM, 08.05.2018.

• The weak absortion of the European funds one of the causes of Romania's downshift in comparison with the other states, of the European Union, Lucia-Ramona, Popa, Cristina, Chifane în Negrea G. G., Finanțarea firmelor românești din surse europene – ghid practic,Ed. Tribuna Economică, București,2008; Sabău - Popa C. D., Bugetul Uniunii Europene și fondurile comunitare, Ed. Economică, București, 2010. http://www.strategiimanageriale.ro/papers/130543.pdf, ora 9.22 PM, 07.17.2018.

• DAHL, Robert, Democrația și criticii ei, Trad.Petru Iamandi, Institutul European, Iași, 2002.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Familia, o gradină a Domnului”,în Argeşul ortodox, Săptămânal teologic, bisericesc și de atitudine al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, Curtea de Argeș, anul IX, nr. 468, 12-18 aug., 2010.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe,“Globalization and its effect on religion”, în Jurnalul Libertății de Conștiință, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Editura IARSIC, Les Arcs, France, 2014.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Religious liberty – a natural human right”, în Jurnalul Libertății de Conștiință, Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2015.

Published
2023-06-07
How to Cite
Tăut, D. ing. I. (2023). UNITATEA NAȚIONALĂ, MODELUL BIBLIC. LIBERTATE RELIGIOASĂ ȘI DE CONȘTIINȚĂ ÎN CONTEXTUL UNEI SOCIETĂȚI DEMOCRATICE. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 6(2), 177-194. Retrieved from https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=629