IDEEA UNITĂȚII NAȚIONALE, LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ ȘI PRINCIPIILE SOCIETĂȚII DEMOCRATICE

  • Ps. drd. Ioan Stinghe Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Keywords: national unity, freedom of conscience, democratic principles, globalization

Abstract

The Idea of National Unity, Freedom of Conscience and The Principles of Democratic Society

From the perspective of current circumstances, the fundamental idea for this research is the interference resulting from the connection of the idea of national unity with the freedom of conscience and the principles of democratic society. After a brief introduction, the article presents the three factors of the relationship: the idea of national unity,  freedom of conscience and the principles of democratic society, then analyzing the connection and the relationship between them in order to discover new possibilities for practical implementation in the context of a society in continuous change. The end of the article will contain a summary of the results.

References

• Babbie, E., Practica cercetării sociale, Polirom, Iași, 2010.

• Bocancea, C.;Neamţu G., Elemente de asistenţă socială, Polirom, Iași, 1999.

• Cornilescu,D.,Biblia, Societatea Biblică Interconfesională, București, 2005.

• Dăianu, D, Radu Vrânceanu, (coordonatori), Frontiere etice ale capitalismului,Polirom, Iași, 2006.

• Niemirower, Iacob Ițhac, Iudaismul, Hasefer, București, 2005.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, Drept Bisericesc,Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, Istoria filosofiei, de la începuturi până la Renaştere, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, „Globalization and its effect on religion”, Jurnalul Libertății de Conștiință, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), ediția 2014, Editura IARSIC, Les Arcs, France, p. 532-541.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, „Religious liberty – a natural human right”, în Jurnalul Libertății de Conștiință, Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2015, p. 595-608.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, „Libertatea religioasă – temelie a demnităţii umane”,în Daniela Ioana Bordeianu, Erika Androne, Nelu Burcea, Manual pentru liderul Departamentului de Libertate religioasă, Casa de editură „Viaţă şi Sănătate”, Bucureşti, 2013, p. 210-215.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, „Freedom of religion and conscience in the view of Jesus Christ”,în Libertatea religioasă – mereu în actualitate, Nelu Burcea, Ioan-Gheorghe Rotaru, Samuiel Bâlc (coord.),Editura Universitară, Bucureşti, 2012, pp. 170-180.

• Rusu, Ieremia, „Freedom of Conscience According to Christian Anthropology Perspective”, Jurnalul Libertății de Conștiință,Ioan-Gheorghe Rotaru, Dragoș Mușat (eds.), Conferință Parlament, 16 noiembrie 2017, Editions IARSIC, Les Arcs, France, 2017, pp. 804-813.

• Stănescu, V., Globalizarea spre o nouă treaptă de civilizație...,Eikon, Cluj-Napoca, 2009.

• Șafran, Al., Etica evreiască și modernitatea, Hasefer, București, 2005.

https://dexonline.ro

Published
2023-06-07
How to Cite
Stinghe, P. drd. I. (2023). IDEEA UNITĂȚII NAȚIONALE, LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ ȘI PRINCIPIILE SOCIETĂȚII DEMOCRATICE. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 6(2), 165-176. Retrieved from https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=628