IDEOLOGIA NEO-LIBERALĂ ȘI LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ

  • Asist. univ. dr. Răzvan Brudiu Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Romania
Keywords: unity, neoliberalism, demographic movement, Christianity, economy, Human Rights, World Council of Churches

Abstract

Neo-Liberal Ideology and Freedom of Conscience

The first part of the paper focuses on the topic of the geographicaldemographical movement of Christians at a global level. The aim is to present a few analyses and statistics on aspects related to the decrease of the number Christians on the European continent or to the fact that Christians lose ground to other religious movements. A series of  analyses conducted by researchers demonstrate the fact that there is a movement of religions from one area to another, from one continent to another, movements caused, in general, by the effect of globalisation. Despite all this, even if these configurations, hypotheses or theories will not prove out completely, there are still some signals that draw attention or refer to a geographical change of the centre of gravity of Christianity in Europe, towards the African continent. The second part analyses the issue of Human Rights, which were initially some natural rights, with universal valences. Nevertheless, in time, the respective rights developed and ended up including also the new generations of  rights, such as: social, economic and collective demands, belonging to the political area and too little to the natural area, culminating in some ecological rights, children rights, animal rights or rights of sexual minorities. The danger of perverting the concept of Human Rights appears through the insinuation of the false conscience, actually the  perverted conscience, by renouncing any act of conscience, in the very name of the freedom of conscience. The end of the study puts forward some suggestions for the social doctrine of the Church, which global economy should take into consideration, namely: the principles of social justice in a state, but also between the states, the option for the  poor, who should be offered the context and the opportunity to survive in a global economy, and, last but not least, promoting some exigencies that should bring a common good at an international level.

References

• Barret, David B. / Kurian, George T. / Johnson, Todd M., eds., World Christian Encyclopedia, A comparative survey of churches and religious in the modern world, 2nd ed., New York: Oxford University Press, 2001.

• Blake, Eugene Carson, ”Is It Still a Movement”, in The Ecumenical Review, Geneva: World Council of Churches, 70:1, March 2018, Oxford, John Wiley & Sons Ltd.

• Clément, Olivier, Adevăr și libertate. Ortodoxia în contemporaneitate – Convorbiri cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, trad. Mihai Maci, Sibiu, Editura Deisis, 1997.

• Colda, Lucian D., „Ecclesia misionis: Continuitatea și echilibrul dintre Întruparea în istorie (timp și spațiu) a Fiului lui Dumnezeu și Răscumpărarea săvârșită de Acesta o singură dată pentru totdeauna (eternitate) pentru toți”, în ΛΟΓΟΣ. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi s-a sălăşluit între noi (Ioan 1, 14), nr. 1 / anul I: „Mărturisirea credinţei în contextul secularizării radicale”, supliment al revistei „Altarul Reîntregirii”, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2007.

• Idem, „Liturghia noetică şi demnitatea umană între dinamica creaţiei şi sfinţirea firii. Viziunea patristică şi ethosul euharistic al Bisericii în postmodernitate”, în The Missionary Ethos of the Church in postmodernity / Ethosul misionar al Bisericii în postmodernitate, vol. 1, Proceedings of 14th International Symposium on Science, Theology and Arts (ISSTA 2015), Alba Iulia, 4-6 of May, 2015, Supplement of Altarul Reîntregirii Journal (Editori: Emil Jurcan/ AlinAlbu), Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2015.

• Idem, „Tipuri de mentalităţi şi «metanaraţiunile» de legitimare ale acestora. Câteva reflecţii asupra conceptelor de «psihologie socială» la Constantin Rădulescu-Motru şi «rescriere a modernităţii» la Jean-François Lyotard”, în Mehedinţi – istorie şi spiritualitate. 2013 – Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul comemorativ Dumitru Stăniloae, Simpozion Internaţional 3-6 iunie 2013, Drobeta Turnu Severin, Editura Didahia Severin, 2013.

• Dîrlău, Andrei, „Freudo-marxismul – noua utopie: Școala de la Frankfurt: demolarea prin subversiune. Metastazele postmoderne ale Marxismului cultural (Neo-marxismul)”, în Andrei Dîrlău / Irina Bazon (coord.), Corectitudinea politică: o ideologie neo-marxistă, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2017.

• Francesco, Evangelii Gaudium, Rome: Libreria Editrice Vaticana, 2013, para. 55, disponibil lahttp://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20131124_evangelii-gaudium.html (accesat la 23.08.2018).

• Himcinschi, Mihai, Doctrina trinitară ca fundament misionar. Relația Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul în teologia răsăriteană și apuseană. Implicațiile doctrinare și spirituale ale acesteia, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2004.

• Hooft, Willem A. Visser't, ”Mandate of the Ecumenical Movement”, in The Ecumenical Review, Geneva: World Council of Churches, 70:1, March 2018, Oxford, John Wiley & Sons Ltd.

• Johnson, Todd M. / Chung, Sun Young, ”Tracking Global Christianity’s Statistical Centre of Gravity, AD 33-AD 2100”, International Review of Misssion, 93:369, April 2004.

• Kobia, Samuel, ”Ecumenism in the 21st Century”, in The Ecumenical Review, Geneva: World Council of Churches, 70:1, March 2018, Oxford, John Wiley & Sons Ltd.

• Raiser, Konrad, ”The Way of Ecumenism, Gratitude and Commitment”, in The Ecumenical Review, Geneva: World Council of Churches, 70:1, March 2018, Oxford, John Wiley & Sons Ltd.

• Remete, George, „Credința”, în Ființa și credința, București, Editura Paideia, 2016.

• Idem, „Persoana”, în Ființa și credința, vol. II, București, Editura Paideia, 2015.

• Idem, Dogmatica Ortodoxă, Ediția a V-a, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2012.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, “Religious liberty – a natural human right”, în Jurnalul Libertății de Conștiință, Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2015.

• Sung, Jung Mo, ”Religion, Human Rights, and Neo-liberalism”, in The Ecumenical Review, Geneva: World Council of Churches, 70:1, March 2018, Oxford, John Wiley & Sons Ltd.

• Tia, Teofil, „Homo economicus” și criza sensului vieții, uz intern, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2006.

• Tveit, Olav Fykse, ”Walking Together, Serving Justice and Peace”, in The Ecumenical Review, Geneva: World Council of Churches, 70:1, March 2018, Oxford, John Wiley & Sons Ltd.

• *** World Council of Churches, ”A Statement on Human Rights”, in Together on the Way. Official Report of the Eighth Assembly of the World Council of Churches, ed. Diane Kessler, Geneva: WCC Publications, 1999.

• Idem, ”Statement on the Human Rights of Stateless People”, in Encountering the God of Life, ed. Erlinda N. Senturias and Theodore A. Gill, Jr., Geneva: WCC Publications, 2014.

Published
2023-06-02
How to Cite
Brudiu, A. univ. dr. R. (2023). IDEOLOGIA NEO-LIBERALĂ ȘI LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 6(2), 76-92. Retrieved from https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=621