LIBERTATE ȘI DEMNITATE ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL

  • Lect. univ. dr. Mirela Beatris Munteanu Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București
Keywords: dedication, liberty, barriers, didactic communication, dignity

Abstract

Freedom and Dignity in the Educational Act

We intend to approach the educational act from the perspective of the model of the teacher, who can shape characters with dignity. Being a man of vocation in education means to feel a propensity for such a job, focusing on the desire to engage in raising and ennoblement of children. The use of the words freedom and dignity in the context of  education suggests that perfection can only be achieved in an organized/orderly structure that wants to integrate the child’s world by giving it meaning.

References

Bibliografie selectivă

• 1. COBIANU, Maria, ALEXANDRESCU, Petruş, Şcoala românească încotro?, Editura Paralela 45, București, 2004.

• 2. COBIANU-BĂCANU, Maria, ALEXANDRESCU, Petruş, CUCU-OANCEA, Ozana, Cultura, identitatea naţională şi educaţia în dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti, Editura Paralela 45, București, 2002.

• 4. CURY, Augusto, Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi, Editura For You, București, 2003.

• 5. GARDNER, Howard, Mintea disciplinată, Editura Sigma, Bucureşti, 2005.

• 6. GARDNER, Howard, Inteligenţe multiple, Editura Sigma, Bucureşti, 2005.

• 7. HERIVAN, Mircea, Educaţia la timpul viitor, Editura Albatros, Bucureşti, 1976.

• 8. ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Consilierea educaţională – de la teorie la practică”, în Buletin Științific, seria A, Fascicula Filologie, nr. XXIII, Ed. Universității de Nord, Baia Mare, 2014.

Dicționare

• *** Dicţionarul explicativ al limbii române, București: Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”: Editura Univers Enciclopedic, 1998.

• *** Seche, Luiza; Seche, Mircea, Dicționar de sinonime al limbii române, București: Editura Univers Enciclopedic, 1997.

• *** Micul dicționar academic, București: Editura Univers Enciclopedic, vol. I A-C, vol. III I-Pr., 2002-2003.

Published
2023-06-02
How to Cite
Munteanu, L. univ. dr. M. B. (2023). LIBERTATE ȘI DEMNITATE ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 6(2), 58-68. Retrieved from https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=article&op=view&path[]=619