DREPTUL LA UN MEDIU SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT ECOLOGIC – PREMISĂ A DREPTULUI LA OCROTIREA SĂNĂTĂȚII

  • Lect. univ. dr. Anca Jeanina Niță Universitatea Ovidius din Constanța, Romania
Keywords: Constitution, infra-constitutional legislation, right to health protection, right to a healthy environment, right to a decent standard of living

Abstract

The Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment - A Prerequisite for the Right to Health Protection.

In this article, we have not proposed an exhaustive analysis of the complex issues concerning the interrelation between the right to a healthy and ecologically balanced environment and the right to protection of health, but only to present - in summary - the coordinates of the right to a decent standard of living. Enshrined as fundamental rights,  these rights - developed through infra-constitutional legislation - were the subject of analysis by the constitutional court, from whose rulings we started. Noting the constitutional enshrinement of the right to protection of health - enshrined in Article 34 of the Fundamental Law, and the right to a healthy environment - enshrined in Article 35, we  have described the normative content of the texts and their doctrinal approach. We have invoked the fact that the interference between the right to a healthy and ecologically balanced environment and the right to health protection - essential components of the right to a decent standard of living, is revealed not only in the jurisprudence of the  Constitutional Court, but we also find it captured in the „European Process on Environment and Health” and in the „National Strategy for Sustainable Development of Romania 2030”.

References

• Deaconu, Ștefan, Drept constituțional, Ediția 3, Editura C.H.Beck, București, 2017.

• Duţu, Mircea, Tratat de dreptul mediului, Ediția 3, Ed.C.H.Beck, București, 2007.

• Duțu,Mircea,”Constituționalizarea dreptului mediului în România. Evoluția reglementărilor, contribuția jurisprudenței și reacția doctrinei”, în Revista Universul Juridic, nr.3/2022.

• Moroianu-Zlătescu, Irina; Popescu, Octavian, Mediul și sănătatea, IRDO, București, 2010.

• Popa, Nicolae, ”Întrunește dreptul Uniunii Europene criteriile unei noi tipologii juridice?”, în Revista de Drept Public, nr.3/2016.

• Prieur, Michel, Droit de l’environnement, 8e édition, Éditions Dalloz, Paris, 2019.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, “Plea for Human Dignity”, în Scientia Moralitas. Human Dignity - A Contemporary Perspectives, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, Volume 1, pp. 29-43.

• Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003.

• H.G. nr. 877/2018, publicat în M.Of.nr.985 din 21 noiembrie 2018. • Decizia nr.295 din 18 mai 2022 a Curții Constituționale a României. publicată în M.Of. nr. 568 din 10.06.2022, parag.173.

• Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015.

https://www.eea.europa.eu/ro/themes/human/about-environment-and-health

Published
2023-01-11
How to Cite
Niță, L. univ. dr. A. J. (2023). DREPTUL LA UN MEDIU SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT ECOLOGIC – PREMISĂ A DREPTULUI LA OCROTIREA SĂNĂTĂȚII. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 10(3), 552-559. https://doi.org/10.5281/zenodo.7394507