VALORILE UMANE ȘI LIBERTATEA RELIGIOASĂ – FACTOR DETERMINANT PENTRU SUPRAVIEȚUIREA CONFESIUNILOR NEOPROTESTANTE ÎN REGIMUL COMUNIST

  • Ps. drd. Lucian Ionel Mercea Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române
Keywords: seventh-day Adventist, freedom, law, orthodox, conscience, neo-protestant, state, religion

Abstract

Human Values and Religious Freedom - Determining Factor for the Survival of neo-Protestant Denominations in the Communist Regime.

The neo-Protestant believers were convinced of the divine origin of man‘s human nature and saw it as a foundation for human rights in the religious domain. This belief motivated the struggle of these believers to preserve religious freedom and to regain it when it was violated. The fighting methods were among the most diverse. In their attempt  to make room for their faith to penetrate the local population, they clashed with communist-atheist ideology that conflicted with their religious beliefs and practices. As a result, the communist period led to a war of attrition between the State and neo-Protestant cults with brief periods of cohabitation.

References

• Fond Documentar din Arhivele Consililui național pentru studierea arhivelor securității

• Ministerul Cultelor și Artelor, fond Direcția de studii

• Muraru, I.; Gh. Iancu, Constituțiile României. Texte, note, prezentare comparativă, Editura Monitorul Oficial, București, 1995.

• Monitorul Oficial

• Pleșa, Elis Neagoe; Liviu Pleșa, Cultele neoprotestante din România în perioada 1975-1989 în Partidul, Securitatea și Cultele 1945-1949, Editura Nemira, București, 2005.

• Spânu, Alexandru-Alin, Sectele religioase în rapoartele Serviciului de Informații al Armatei în ”Partidul, Securitatea și Cultele, Editura Nemira, București, 2005.

• Academia RSR, Dicționarul Enciclopedic Român, vol. IV, Editura Politică, București, 1962-1966.

Published
2023-01-11
How to Cite
Mercea, P. drd. L. I. (2023). VALORILE UMANE ȘI LIBERTATEA RELIGIOASĂ – FACTOR DETERMINANT PENTRU SUPRAVIEȚUIREA CONFESIUNILOR NEOPROTESTANTE ÎN REGIMUL COMUNIST. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 10(3), 476-491. https://doi.org/10.5281/zenodo.7394479