VALORILE UMANE ȘI LIBERTATEA RELIGIOASĂ

  • Pr. Asist. univ. dr. Marian Robert Puiescu Arhiepiscopia Targoviștei
Keywords: freedom, values, religion, Christianity, revelation

Abstract

Human Values and Religious Freedom.

Human values are a reflection of the immortal principles springing from the will of God, which shine in our world the divine attributes. Human freedom is the most precious divine gift that supports the permanent human ascent towards perfection. Between values and freedom there is a close connection, because without freedom, man cannot  deepen the values in his life, and without values he cannot live freely. Values, like freedom, manifest the will of God and guide man towards the fulfillment of his vocation. The true and unique values are only those that derive from the will of God, because there are also so-called values as an expression of all kinds of ideologies, which in fact are only  the distorted expression of truth and human will enslaved to sin, darkness and death.

References

• Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie Jubiliară a Sfântului Sinod, versiunea diortosită şi adnotată de Bartolomeu Valeriu ANANIA, Arhiepiscopul Clujului, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2001.

• Florovsky, G., „Christianity and Culture”, în Collected Works II (1972-1987), Belmont, Massachusets, 1987.

• Furnish, V. P., Theology and Etics in Paul, Abingdon, Nashville, 1968.

• Giuisani, L., Sensul Religios (trad.rom.), EARCB, Bucureşti, 2000.

• Guardini, R., L’Esenza del Cristianesimo, Morcelliana, Brescia, 1993.

• Mihãescu, F., Omul în tradiţia creştinã, Rosmarin, Bucureşti, 1999.

• Peschke, K. H., Etica Creştinã (trad. rom.), Dacia Nova, Lugoj, 2003.

• Rahner, K., Tratat fundamental despre credinţã. Introducere în conceptul de creştinism (trad.rom.), Galaxia Gutenberg, Târgu Lãpuş, 2006.

• Ratzinger, J., Introducere în creştinism: prelegeri despre crezul apostolic (trad. rom.), Sapienţia, Iaşi, 2004.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, Om-Demnitate-Libertate, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, “Libertatea religioasă – temelie a demnităţii umane”, în Daniela Ioana Bordeianu, Erika Androne, Nelu Burcea, Manual pentru liderul Departamentului de Libertate religioasă, Casa de editură “Viaţă şi Sănătate”, Bucureşti, 2013, pp. 210-215.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, “Plea for Human Dignity”, în Scientia Moralitas. Human Dignity - A Contemporary Perspectives, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, Volume 1, pp. 29-43.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, “Historical-biblical aspects about the development and completion of the reconstruction works of the Temple in Jerusalem, following the Decrees given by the emperors Cyrus (538/537BC) and Darius (520/519BC)”, in Proceedings in Human and Social Sciences at the Common Conference. The 3rd Human and Social Sciences at the Common Conference, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Thomson Ltd, Slovakia, 2015, pp. 194-199.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, “Religious liberty - a natural human right”, în Jurnalul Libertății de Conștiință (JLC), Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Editios IARSIC, Les Arcs, France, 2015, pp. 595-608.

• Schnackenburg W., Paulin Theology, Basil Blackwell, Oxford, 1964.

• Stott, J., The Message of Romans, God’s good news for the world, Inter-Varsity Press, Leicester, England, 1994.

• Thibone, G., Ignoranţa înstelată, (trad. rom.), Humanitas, Bucureşti, 2003.

• Yannaras, Ch., Libertatea Moralei (trad.rom.), Anastasia, Bucureşti, 2002.

Published
2023-01-10
How to Cite
Puiescu, P. A. univ. dr. M. R. (2023). VALORILE UMANE ȘI LIBERTATEA RELIGIOASĂ. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 10(3), 436-441. https://doi.org/10.5281/zenodo.7394463