LIBERTATEA UMANĂ, EXPRESIE AUTENTICĂ A VALORILOR

  • Prof. Andreea Puiescu Liceul „Ion Heliade Rădulescu” din Targoviște, Romania
Keywords: freedom, religion, public space, Christianity, humanity

Abstract

Human Freedom Authentic Expression of Values.

Human freedom is always the direct expression of the values that man cultivates and what he believes. Between freedom and values there is a close, direct and necessary connection. Therefore, the greater the degree of inner freedom, the greater the degree of social and public freedom, as well as the deepening of the world of values. Religious  freedom is the barometer of a society’s freedom, and trends in public curtailment of liberty first, always, as history testifies, begin with the curtailment of religious freedom. Values are the expression of God’s will, authentic values, and living life according to them is an advance on freedom. Freedom is, then, what supports the deepening of values.

References

• Bota, I. M., Patrologia, Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 1999.

• Ferenţ, E., Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea omului, Sapienţia, Iaşi, 2005.

• Irineu de Lungdunum, Adversus haeresis (trad.fr.), Cerf, Paris, 1991.

• Peters, F. E., Termenii filozofiei greceşti (trad.rom.), Humanitas, Bucureşti, 1993.

• Petuchowski, J. C., Thoma, Lexiconul Herder al întâlnirii iudeo-creştine. Substraturi, clarificări, perspective, (trad.rom.), Humanitas, Bucureşti, 2000.

• Pietreanu, V., „Virtute şi pãcat în concepţia Sfântului Apostol Pavel”, în Studii Teologice, nr. 9-10/1957.

• Rahner, K., Tratat fundamental despre credinţã. Introducere în conceptul de creştinism (trad.rom.), Galaxia Gutenberg, Târgu Lãpuş, 2006.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, Om-Demnitate-Libertate, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, “Libertatea religioasă – temelie a demnităţii umane”, în Daniela Ioana Bordeianu, Erika Androne, Nelu Burcea, Manual pentru liderul Departamentului de Libertate religioasă, Casa de editură “Viaţă şi Sănătate”, Bucureşti, 2013, pp. 210-215.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, “Religious liberty - a natural human right”, în Jurnalul Libertății de Conștiință (JLC), Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Editios IARSIC, Les Arcs, France, 2015, pp. 595-608.

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, “Key aspects of the Freedom of Conscience”, în Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment ( Journal for Freedom of Conscience), Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2016, pp. 30-37.

Published
2023-01-10
How to Cite
Puiescu, P. A. (2023). LIBERTATEA UMANĂ, EXPRESIE AUTENTICĂ A VALORILOR. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 10(3), 431-435. https://doi.org/10.5281/zenodo.7394456