VALORILE ETICE ȘI UMANE EXERCITATE DE FUNCȚIONARII PUBLICI

  • Drd. Mihaela-Gabriela Apostol Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România
Keywords: civil servant, citizen, ethical value, moral value, professional values

Abstract

Ethical and Human Values Exercised by Civil Servants.

This article is intended to illustrate that before we are in a position to hold public office, we must first of all remember that we must be human. It is well known that the world is full of people, but is it also full of people? In our fast pace of doing our jobs we forget to show our human values to those we interact with on a daily basis, often focusing  only on professional values. The purpose of this article is to identify some of the human values that a civil servant needs in order to perform his or her job.

References

• ILIUȚ, Petru, Psihologie socială și sociopsihologie, București, Editura Polirom, 2009.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, Om-Demnitate-Libertate, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.

• VEDINAȘ, Verginia, Statutul funcționarilor publici. Lege nr.188/1999, cu modificările și completările ulterioare, republicată- comentarii, legislație, doctrină, jurisprudență, București, Editura Universul Juridic, 2009.

• Constituția României, București, 2010.

• Codul Administrativ, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 05 iulie 2019.

• Codul de etică și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, 2019.

• Alexandru, Ioan, Tratat de administrație publică, București, Editura Universul Juridic, 2008.

• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (republicată în M.Of., Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007).

• Legea nr. 301/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.575 din 29 iunie 2004

• Localux, Valori umane, accesat la data de 08.08.2022, disponibil la: https://ro.uzvisit.com/30-humans-values.

Published
2023-01-09
How to Cite
Apostol, D. M.-G. (2023). VALORILE ETICE ȘI UMANE EXERCITATE DE FUNCȚIONARII PUBLICI. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 10(3), 253-260. https://doi.org/10.5281/zenodo.7394390