MISIUNEA ESHATOLOGICĂ A BISERICII FAȚĂ DE LUME ÎN AFARA CULTULUI DIVIN PUBLIC: VALORI UMANE ȘI LIBERTATE RELIGIOASĂ ATÂT AICI ȘI ACUM, CÂT ȘI ACOLO ȘI ATUNCI

  • Drd. Alexandru Nicolae Agignoaei Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Romania
Keywords: mission, eschatology, world, Church, secularization, Holy Trinity, Kingdom of Heaven, contemporaneity, resurrection, Christology, divine worship, clergy, laity, preaching

Abstract

The Eschatological Mission of the Church to the World Outside Public Divine Worship: Human Values and Religious Freedom Both HERE AND NOW and THERE AND THEN.

In the present research, several essential aspects related to the relationship between mission and eschatology outside the public divine worship, in general, and outside the Holy Liturgy, in particular, will be addressed. Thus, the missionary and eschatological character of the Holy Liturgy, in particular, as well as of the other church services, in  general, finds continuity also in an extra muros manner, outside the walls of the place of worship where they are performed. Both mission and eschaton cannot and should not be considered concepts bounded in time and space. Therefore, the eschatological mission of the Church towards the world continues also extra muros, through the liturgy  after the liturgy. And the world from here and now, through human values and through the religious freedom with which it meets the eschatological mission of the Church, is already beginning to become a world from then and there. Therefore, the eschatological mission of the Church towards the world, in order to shepherd the latter towards the  Kingdom of God, presupposes both the agreement and the collaboration of the world. Themes such as the extra muros relationship between clergy and laity, the dilemmas and risks that the eschatological missionary message of the Church often encounters in this world and, not least, the background and the Trinitarian and apostolic impetus on  which is the basis of all this eschatological missionary approach of the Church towards the world.

References

• Cherhaț, Adrian, „Accentul eshatologic al misiunii creștine”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai - Theologia Orthodoxa, Cluj-Napoca, vol. 57 (2012), nr. 1;

• Drăgulin, Gheorghe, „Revelație și eshatologie”, în Studii Teologice, Seria a II-a, anul XI, nr. 1, ianuarie 1959;

• Honore, Jean, „Pour nous les hommes et pour notre salut Il descendit du ciel”, în vol. Des eveques disent: la foi de l`Eglise, Paris, Les Editions du Cerf, 1978;

• Ică jr., Ioan I., „Sfântul Simeon Noul Teolog și provocarea mistică în teologia bizantină și contemporană”, în vol. Sfântul Simeon Noul Teolog. Opere. Vol. 1: Discursuri teologice și etice, trad. Ioan I. Ică jr., Ed. a II-a, Sibiu, Edit. Deisis, 2001;

• Ioja, Cristinel, „Sensul istoric-eshatologic al culturii și contrafacerile acestuia în cadrul culturii secularizate”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai - Theologia Orthodoxa, Cluj-Napoca, vol. 57 (2012), nr. 2;

• Lossky, Nicolas, „La Pentecote”, în vol. L`defis de L`Eglise au XXI siecle, Bologna, Editions Saint-Augustin, 2001;

• Moldovan, Ilie, „Aspecte ale prezenței și lucrării Duhului Sfânt în viața noastră”, în Îndrumător bisericesc, misionar și patriotic, vol. XI, Alba Iulia, 1987;

• Petraru, Gheorghe, „Eclesiologie misionară în teologia părintelui Dumitru Stăniloae”, în vol. Laicii și misiunea creștină. Realitate istorică, vocație personală, necesitate eclesială, coord. Ion Vicovan și Emilian Iustinian Roman, Iași, Edit. Doxologia, 2014;

• Ratzinger, Joseph, „La mission d`apres les autres textes conciliares”, în vol. L`activite missionaire de l`Eglise, Paris, Les Editions du Cerf, 1967;

• Soloviov, Vladimir, „Declinul viziunii medievale despre lume”, în vol. Gândirea socială a Bisericii. Fundamente-documente-analize-perspective, volum realizat și prezentat de Ioan I. Ică jr. și Germano Marani, Sibiu, Edit. Deisis, 2002;

• Yannoulatos, Anastasie, „Scopul și motivul misiunii (Dintr-o perspectivă teologică)”, în vol. Misiune pe urmele lui Hristos. Studii teologice și omilii, trad. Ștefan L. Toma, Sibiu, Edit. Andreiana, 2013;

• Zăgrean, Ioan, „Sfântul Duh și lucrarea sa în viața Bisericii”, în Îndrumător Bisericesc, nr. 2, Timișoara, Edit. Mitropoliei Banatului, 1981.

• Bauckham, Richard, God and the Crisis of Fredoom. Biblical and Contemporary Perspectives, London, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 2002;

• Beauregard, Marc Antoine Costa de, Mica Dogmatică vorbită, trad. Maria Cornelia Oros, Sibiu, Edit. Deisis, 1995;

• Bel, Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, Cluj-Napoca, Edit. Renașterea, 2010;

• Bel, Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. Vol. I: Premise Teologice, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2002;

• Bel, Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană. Vol. 2: Exigențe, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2002;

• Bobrinskoy, Boris, Taina Bisericii, trad. Vasile Manea, Cluj-Napoca, Edit. Patmos, 2002;

• Bosch, David J., Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission, Maryknoll, New York, Orbis Books, American Society of Missiology Series, No. 16, 2001;

• Bria Ion, Teologia ortodoxă în România contemporană. Evaluări și perspective, Iași, Edit. Trinitas, 2003;

• Bria, Ion, Tratat de Teologie dogmatică și ecumenică, București, Edit. România Creștină, 1999;

• Bulgakov, Serghei, Ortodoxia, trad. Nicolae Grosu, București, Edit. Paideia, 1997;

• Clapsis, Emanuel, Orthodoxy in Conversation, Brookline/Massachusetts, Geneva, Orthodox Ecumenical Engagements, WCC Publication Holy Cross Orthodox Press, 2000;

• Cullmann, Oscar, Nemurirea sufletului sau învierea morților? Mărturia Noului Testament, traducere și îngrijire de ediție de Monica Medeleanu, București, Edit. Herald, 2007;

• Evdokimov, Paul, Cunoașterea lui Dumnezeu în Tradiția răsăriteană, trad. Vasile Răducă, București, Edit. Christiana, 1995;

• Evdokimov, Paul, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, trad. Teodor Baconsky, București, Edit. Anastasia, 1994;

• Evdokimov, Paul, Ortodoxia, trad. Irineu Popa, București, EIBMBOR, 1996;

• Evdokimov, Paul, Taina Iubirii. Sfințenia unirii conjugale în lumina tradiției ortodoxe, trad. Gabriela Moldoveanu, București, Edit. Sophia, 2016;

• Evdokimov, Paul, Viața spirituală în cetate, trad. Măriuca și Adrian Alexandrescu, București, Edit. Nemira, 2010;

• Felmy, Karl Christian, Dogmatica experienței ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere și traducere de Ioan Ică jr., Sibiu, Edit. Deisis, 1999;

• Florovsky, Georges, Biblie. Biserică, Tradiție. O viziune ortodoxă, trad. Radu Teodorescu, Ed. a II-a, Alba Iulia, Edit. Reîntregirea, 2016;

• Florovsky, Georges, Les voies de la theologie russe, Paris, Desclée de Brouwer, 1991;

• Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, în P.S.B., vol. 21, trad. Dumitru Fecioru, București, EIBMBOR, 1987;

• Ionescu, Răzvan, Timpul omului din eternitatea Domnului, București, Edit. Nemira, 2003;

• Journet, Charles, Theologie de l`Eglise. Textes et etudes theologiques, Bruges, Desclee de Brouwer, 1958;

• Jurcan, Emil, Ipoteze teognostice în diferite gândiri religioase - o analiză creștină, Alba Iulia, Edit. Reîntregirea, 2009;

• Keiser, Michael, Propovăduirea Cuvântului. Recuperarea tradiției apostolice a evanghelizării, trad. Cristina Matilda Vănoagă, Alba Iulia, Edit. Reîntregirea, 2017;

• Kuraev, Andrei, Daruri și anateme. Ce a adus creștinismul lumii, trad. Nina Nicolaevna, București, Edit. Sophia, 2004;

• Marga, Andrei, Biserica în era Globalizării, Cluj-Napoca, Edit. Fundației pentru Studii Europene, 2003;

• Marrou, Henri-Irenee, Teologia istoriei, trad. Gina Nimigean și Ovidiu Nimigean, Iași, Edit. Institutul European, 1995;

• Matsoukas, Nikolaos, Teologia dogmatică și simbolică. Vol. II: Expunerea credinței ortodoxe în confruntarea cu creștinismul occidental, trad. Nicușor Deciu, București, Edit. Bizantină, 2006;

• Megheșan, Dumitru, Creație și transfigurare, Oradea, Edit. Universității din Oradea, 2005;

• Megheșan, Dumitru, Înviere și eshatologie, Oradea, Edit. Aion, 2002;

• Metallinos, Gheorghios D., Parohia-Hristos în mijlocul nostru, trad. Ioan I. Ică jr., Sibiu, Edit. Deisis, 2004;

• Metodiu de Olimp, Aglaofon sau despre înviere, în P.S.B., vol. 10, trad. Dumitru Fecioru, București, EIBMBOR, 1984;

• Mironescu, Alexandru, Kairos. Eseu despre teologia istoriei, București, Edit. Anastasia, 1996;

• Nellas, Panayotis, Ortodoxia, divino-umanism în acțiune. Studii și articole, trad. Ioan Ică sr., Sibiu, Edit. Deisis, 2013;

• Nichols, Aidan, Christendom awake. On re-energising the Church in culture, Grand Rapids, Michigan, Wiliam B. Eerdmans Publishing Company, 1999;

• Popescu, Dumitru, Ortodoxie și contemporaneitate, București, Edit. Diogene, 1996;

• Popescu, Dumitru, Teologie și Cultură, București, EIBMBOR, 1993;

• Ravasi, Gianfranco, Întrebări privitoare la credință. 150 de răspunsuri pentru credincioși și pentru necredincioși, control științific de Smaranda Bratu Elian și Vlad Russo, trad. Anamaria Gebăilă și Bogdan Chioreanu, București, Edit. Humanitas, 2016;

• Rotaru, Ioan-Gheorghe, Om, Demnitate, Libertate. Adoptarea pentru prima dată pe pământ românesc, în Principatul Transilvaniei, a Principiului Libertății Religioase și evoluția acestuia într-un timp relativ scurt de 25 de ani (1543-1568), Cluj-Napoca, Edit. Risoprint, 2019;

• Schmemann, Alexandru, Biserică, lume, misiune, trad. Maria Vințeler, Alba Iulia, Edit. Reîntregirea, 2006;

• Stăniloae, Dumitru, Iisus Hristos sau restaurarea omului, București, Edit Basilica, 2013;

• Timiadis, Emilianos, Preot, parohie, înnoire: noțiuni și orientări pentru teologia și practica pastorală, trad. Paul Brusanowski, București, Edit. Sophia, 2001;

• Toroczkai, Ciprian Iulian, Misiunea Bisericii Ortodoxe, ieri și azi, Sibiu, Edit. Agnos, 2019;

• Vlachos, Hierotheos, Secularismul. Un cal troian în Biserică, trad. Tatiana Petrache, Galați, Edit. Egumenița, 2004;

• Wagner, Jean-Pierre, La theologie fondamentale selon Henri de Lubac, Paris, Les Editions du Cerf, 1997.

Published
2023-01-06
How to Cite
Agignoaei, D. A. N. (2023). MISIUNEA ESHATOLOGICĂ A BISERICII FAȚĂ DE LUME ÎN AFARA CULTULUI DIVIN PUBLIC: VALORI UMANE ȘI LIBERTATE RELIGIOASĂ ATÂT AICI ȘI ACUM, CÂT ȘI ACOLO ȘI ATUNCI. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 10(3), 220-252. https://doi.org/10.5281/zenodo.7394388