VALORILE UMANE ȘI LIBERTATEA RELIGIOASĂ

  • Drd. Florin Pop Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Romania
Keywords: religious freedom today, human values, freedom of conscience

Abstract

Human Values and Religious Liberty.

There is a list of values and once known each individual will have priorities in how to spend their time. Beyond that, human values derive from Christian concepts and are sources of behavior for each individual. These values represent a fusion of social progress, justice and spiritual maturation. In every religious culture there are human values,  which are respected more or less. Finally, religious freedom includes the right of every person, every institution and every religious community to express religious truths that they follow in private life to be able to expose them publicly without any kind of coercion. There is an inseparable relationship between human or ethical values and religious freedom.

References

• COTEANU, Ion; SECHE, Luiza; SECHE, Mircea, Dicționarul explicativ al limbii române, Ed. a 2-a, rev., București, Univers enciclopedic Gold, 2016.

• DENIS, Jean-Pierre, De ce scandalizează creștinismul, trad. Eduard Florin Tudor, București, Nemira Publishing House, 2012.

• ELLUL, Jacques, Subminarea creștinismului, trad. Octavian Soviany, Arad, Sens, 2018.

• ERICKSON, Millard J., Teologie creștină, trad. Elena Jorj, ed. Sofia Gheorghe, ed. a 2-a rev., Oradea, Cartea Creștină, 2004.

• GRUDEM, Wayne, Teologie sistematică: introducere în doctrinele biblice, trad. Dinu Moga, ed. Paul Negruț, Oradea, Făclia; Editura Universității Emanuel din Oradea, 2004.

• HART, David Bentley, Frumusețea infinitului: estetica adevărului creștin, trad. Vlad (Nectarie) Dărăban, Iași, Polirom, 2013.

• MAREȘ, Nicolae, Ioan Paul al II-lea: un papă sfânt, București, Curtea Veche Publishing, 2009.

• MONTGOMERY, John Warwick, Drepturile Omului și demnitatea umană, trad. Iulian Necea și Adrian Serecuț, Oradea, Cartea Creștină, 2003.

• PAPAHAGI, Adrian, ABC-Darul creștin-democrației, București, Curtea Veche Publishing, 2012.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Key aspects of the Freedom of Conscience”, în Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment ( Journal for Freedom of Conscience), Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2016, pp.30-37.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Libertatea religioasă – temelie a demnității umane”, în Religie și libertate. Săptămâna libertății religioase, 9-16 aprilie 2011, București, Casa de editură “Viață și Sănătate” 2011, pp. 29-36;

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, Om-Demnitate-Libertate Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp.201-215.

• Mustapha Abudullah Kuyateh, Value in Society an religion, disponibil la: https://www.grin.com/document/480695, accesat în 23.07.2022.

• Disponibil la: http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Declaratia_Universala_a_Drepturilor_Omului.pdf, accesat 23.07.2022.

• Disponibil la: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE, accesat în 23.07.2022.

• Disponibil la: https://fra.europa.eu/ro/eu-charter/article/10-libertatea-de-gandire-de-constiinta-si-de-religie, accesat în 23.07.2022.

• Disponibil la: https://fra.europa.eu/ro/eu-charter/article/1-demnitateaumana

• Disponibil la: https://poruncaiubirii.agaton.ro/articol/773/libertateacon%C5%9Ftiin%C5%A3ei-implica%C5%A3ii-juridice-%C5%9Fi-religioase, accesat în 23.07.2022.

• Disponibil la: https://ro.encyclopedia-titanica.com/significado-de-valores, accesat în 23.07.2022.

• Disponibil la: https://www.constitutiaromaniei.ro/art-1-statul-roman/, accesat în 23.07.2022.

• Disponibil la: https://www.constitutiaromaniei.ro/art-29-libertatea-constiintei/

• Disponibil la: https://www.magisteriu.ro/dignitatis-humanae-1965/, accesat în 23.07.2022.

• Disponibil la: https://ro.usembassy.gov/ro/romania-raportul-international-privind-libertatea-religioasa-in-anul-2021/, accesat în 23.07.2022.

• Disponibil la: https://dialogteologic.ro/wp-content/uploads/2018/05/DT175_%C5%9Etefan-LUPU.pdf, accesat în 23.07.2022.

• Disponibil la: https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2021/01/puskas.pdf, accesat în 23.07.2022.

Published
2023-01-06
How to Cite
Pop, D. F. (2023). VALORILE UMANE ȘI LIBERTATEA RELIGIOASĂ. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 10(3), 151-163. https://doi.org/10.5281/zenodo.7394376