IUBIREA SFINTEI TREIMI – IZVORUL, TEMEIUL VALORILOR UMANE ȘI LIBERTĂȚII RELIGIOASE

  • Pr. Prof. dr. Emilian Dumitru Păunescu Preot paroh la Parohia Motoci, județul Dolj
Keywords: Holy Trinity, love, human values, religious freedom, prayer, the image and likeness of God

Abstract

Love of the Holy Trinity – The Source, the Basis of Human Values and Religious Freedom.

The service of Jesus Christ is continuous and free because „My Father works until now; and I also work” ( John 5,17) for „God did not send His Son into the world to judge the world, but that the world should be saved through Him” ( John 3,17). So, being „servants of Jesus Christ” (Romani 15,16), like Paul the Apostle, we must „point out these things to  the brothers, as good servants of Christ Jesus, nourished by the words of faith and sound instruction” (I Timothy 4,6). That is why the freedom of Christ the Risen Saviour is truly the model of our freedom and the source of power that graciously helps and strengthens our freedom. That is why the Saviour Jesus exhorts: „remain in me and I also  remain in you, apart from me you can do nothing” ( John 15,4–5). Thus, our Lord Jesus Christ show sus that our life is anchored into existence and in order to gain true freedom so that you can fulfil the commandment of love towards God and towards your neighbour (Matthew 22,37–39). The goal of the man is his eternal existence in God; this goal  was presented by God when he created the man free from any external constraint. Man`s free work is all the more perfect as it is the same as God`s.

References

• BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ, Ediție Jubiliară a Sfântului Sinod, versiunea diortosită și adnotată de Bartolomeu Valeriu ANANIA, Arhiepiscopul Clujului, Ed. IBMBOR, București, 2001.

• ATANASIE CEL MARE, Sfântul, Cuvânt despre Întruparea Cuvântului, PSB 15, traducere Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, București, 1987.

• DAMASCHIN, Sfântul Ioan, Dogmatica, traducere de Dumitru Fecioru, EIBMBOR, București, 2005.

• VASILE CEL MARE, Sfântul Scrieri dogmatice și exegetice, PSB 4, traducere din limba greacă de Ierom. Policarp Pîrvuloiu și Pr. Dumitru Fecioru, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2011.

• MAXIM MĂRTURISITORUL, Sfântul, Ambigua. Tâlcuiri ale unor locuri cu multe și adânci înțelesuri din sfinții Dionisie Areopagitul și Grigorie Teologul, PSB 80, traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, București, 1983.

• GRIGORIE DE NYSSA, Sfântul, Marele cuvânt catehetic, PSB 30, traducere și note de Pr. Prof. T. Bodogae, EIBMBOR București, 1998.

• CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Sfântul, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, PSB 41, traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, București, 2000.

• DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Știința mântuirii. Vocația mistică și misionară a teologiei, Editura Basilica, 2014.

• POPA, Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, Ca toate să fie iarăși reunite în Hristos, cele din ceruri și de pe pământ, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014.

• POPA, Dr. Irineu Ion, Substanța morală a dreptului, Editura Universul Juridic, București, 2009.

• POPA, Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Învață-mă să te iubesc, Iubire! Încercare ortodoxă asupra teodiceei iubirii, Editura Academiei Române, București, 2021.

• POPA, Prof. Univ. Dr. Irineu, Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veac, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010.

• IRINEU, PS, Omul creat după chipul lui Dumnezeu, între posibilitatea asemănării și catastrofa căderii, în revista „Mitropolia Olteniei”, nr. 1–4, 2003.

• BOBRINSKOY, Pr. Prof., Boris, Taina Bisericii, traducere Vasile Manea, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2002.

• CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, București, Editura Stefan.

• DECLARAȚIA DE INDEPENDENȚĂ, adoptată în unanimitate de Congresul de la Philadelphia, la 4 Iulie 1776, în volumul „Constituția Statelor Unite ale Americii”, traducere E.S. Tănăsescu și N. Pavel, Editura Ali Beck, 2002.

• ICĂ, Diac. Asist. Ioan I, Sfânta Treime ca și comuniune și viață a Bisericii, în revista „Mitropolia Ardealului”, nr. 5, 1990.

• LARCHET, Jean–Claude, Terapeutica bolilor spirituale, traducere de Marinela Bojin, Editura Sophia, București, 2001.

• PURDĂ, N., Protecția drepturilor omului. Mecanisme interne și internaționale, Editura Lumina Lex, București, 2001.

• REZUŞ, Pr. Prof. Petru, Teologia contemporană a slujirii și principiile sale ortodoxe, în revista „Ortodoxia”, nr. 1, 1969.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Key aspects of the Freedom of Conscience”, în Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment ( Journal for Freedom of Conscience), Les Arsc, France, Editions IARSIC, 2016, pp.30-37.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Libertatea religioasă – temelie a demnității umane”, în Religie și libertate. Săptămâna libertății religioase, 9-16 aprilie 2011, București, Casa de editură “Viață și Sănătate”, 2011, pp. 29-36.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Religious liberty - a natural human right”, în Jurnalul Libertății de Conștiință (JLC), Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Les Arcs, France, Editios IARSIC, 2015, pp. 595-608.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, Drept bisericesc, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014.

• ROTARU, Ioan-Gheorghe, Om-Demnitate-Libertate, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.

• STĂNILOAE, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, în revista „Studii Teologice”, nr. 5-6, 1970.

• ZLĂTESCU, I. M. și R.C. DEMETRESCU, R.C, Din istoria drepturilor omului, Editura Institutului Român pentru drepturile omului, București, 2003.

• ZLĂTESCU, V. D. și I. M. ZLĂTESCU, I. M, Repere pentru o filozofie a drepturilor omului, Editura Institutului Român pentru drepturile omului, București, 2003.

Published
2023-01-05
How to Cite
Păunescu, P. P. dr. E. D. (2023). IUBIREA SFINTEI TREIMI – IZVORUL, TEMEIUL VALORILOR UMANE ȘI LIBERTĂȚII RELIGIOASE. Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății De Conștiință), 10(3), 89-108. https://doi.org/10.5281/zenodo.7394354